Mokslo grupė - Kibernetinis saugumas

Kibernetinio saugumo tyrimų grupė tiria kompiuterių tinklų ir kiber-fizinių sistemų saugumo ir paslaugų orkestravimo, visa apimančios analizės, kompiuterių kriminalistikos ir pažeidžiamumų problemas, kuria šių problemų sprendimo metodus ir priemones. Su kibernetinio saugumo grėsmėmis susijusių įvairialypių duomenų vizualinės analizės problemų sprendimas apima kelis uždaviniai: nuo tinklo stebėjimo ir įsilaužimų aptikimo sistemų iki kritinės infrastruktūros grėsmių saugumui tyrimo. Pagrindinis iššūkis yra veiksminga parama analitikams kuriant žinias iš didelio kiekio saugumo įrašų duomenų. Visaapimantis situacijos supratimo reikalavimas, kuris yra būtinas daugelyje saugumo programų siekiant padėti kaupti žinias, reiškia didelę vizualizacijos palaikymo būtinybę, kad analitikas būtų įtrauktas į sudėtingas duomenų analizės užduotis. Interaktyvių kibernetinio saugumo duomenų analizės ir vizualizavimo sistemų kūrimo problemos susiję su daugiadimensiniu duomenų pobūdžiu, jų dinamiškumu. Kuriami interaktyvūs duomenų vizualizavimo modeliai leis kibernetinio saugumo analitikams sparčiau ir geriau įvertinti situaciją ir kurti naujas kibernetinio saugumo grėsmių analizės žinias.Ūko kompiuterija (Fog computing) yra nauja, besiformuojanti kompiuterijos paradigma, kuri išplečia debesų kompiuterijos paradigmą, apimant tinklų kraštų įrenginius (angl. edge of networks). Kaip architektūra, ūko kompiuterija apima besivystančias įvairias taikymų sritis, įskaitant daiktų internetą (DI), penktosios kartos (5G) bevieles sistemas internete ir įterptines dirbtinio intelekto sistemas. Pagrindinės ūko kompiuterijos charakteristikos yra platus įrenginių geografinis pasiskirstymas, mobilumas, didelis mazgų skaičius, bevielio ryšio vyravimas, realaus laiko sistemos, technologijų ir aplinkos įvairiapusiškumas. Kibernetinis saugumas ir energijos sąnaudos yra vienos iš ūko kompiuterijos problemų, kurios sprendžiamos kuriant naujus saugius ir mažai išteklių reikalaujančius kriptografinius algoritmus ir protokolus, paslaugų orkestravimo metodus. Poveikis darniai raidai susijęs su informacijos ir informacinių technologijų saugos ir energijos suvartojimo sistemų tyrimais.

Tyrimų tematikos:

  1. kompiuterių tinklų ir kiber-fizinių sistemų saugumas,
  2. visa apimanti kibernetinio saugumo analizė ir vizualizavimas,
  3. ūko kompiuterijos saugumo problemos,
  4. ūko kompiuterijos paslaugų orkestravimas,
  5.  kompiuterių kriminalistika.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Informacinės ir ryšių technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai