Mokslo grupė - Kompleksinių procesų valdymas ir optimizavimas

Pagrindiniai darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu biotechnologiniuose procesuose.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Tyrimų kryptys
Dirbtinis intelektas ir robotika
 

Tyrėjai

 

Projektai