Mokslo grupė - Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos

Tyrimų grupė Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos yra lyderė kriptografijos srityje Lietuvoje ir, tikėtina, Baltijos šalyse. Tyrimų rezultatai pristatomi moksliniuose straipsniuose ir buvo naudoti keliuose projektuose, finansuotuose EU: FP7 Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programm, EC DG Home Affairs ir dviejuose projektuose, finansuotuose Lietuvos mokslo tarybos.

Grupės misija – Naujų ir perspektyvių kriptografinių metodų, skirtų kriptografiniam duomenų apsaugojimui, vystymas ir saugumo analizė bei jų integravimas kibernetinio saugumo sistemose, blokų grandinės technologijoje ir daiktų internete. Dalyvavimas projektinėje ir studijų veiklose šioje srityje. Kriptografijos ir duomenų saugos svarbos skleidimas visuomenei ir naujų talentų įkvėpimas rinktis susijusias studijas.

Grupės vizija – Sukurti naujus saugius informacijos apsaugos metodus, kurie būtų efektyviai realizuojami ir atsparūs kvantinei kriptoanalizei.

 

MTEPI veiklos prioritetai Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Tyrimų kryptys
Finansų technologijos
Taikomoji matematika
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos