Mokslo grupė - Kultūrinė ir erdvinė aplinka

Mokslo grupės tyrimų laukas - žmogų supanti jo sukurta, transformuota ir savo poreikiams pritaikyta erdvė kaip įvairių socialinių, kultūrinių, ekonominių procesų talpykla ir katalizatorius. Terminas „erdvė“ šiuo atveju apima įvairaus mastelio objektus: pastatus, jų grupes, urbanistines struktūras bei gamtinį ir antropogenizuotą kraštovaizdį.

Į tyrimų lauką žvelgiama iš erdvinių determinizmo pozicijų, kurios metodiniu požiūriu yra sąlygotos potencialių grupės pirminio branduolio narių architektūrinio išsilavinimo ir reikalauja kompleksiško bei neišvengiamai tarpdalykinio požiūrio tiriant architektūrinius objektus.

Grupės tyrimuose orientuojamasi ne į tradicinius menotyrinius aprašomuosius tyrimų metodus, bet į įvairių mokslo sričių (pvz.: matematikos, statistikos, informatikos, semiotikos, logikos ir kt.) kiekybinių analizės metodų panaudojimą kokybinei erdvinių struktūrų analizei.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Išmanusis, netaršus, susietas transportas
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Architektūra, urbanistika ir kultūros paveldas
Skaitmeninė kultūra ir medijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos