Mokslo grupė - Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimai

Mokslo grupėje vykdomi matematikos didaktikos ir itin gabių mokinių ir studentų ugdymo tyrimai.

Tyrimai ir jų rezultatai yra skirti:

  • (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymui, įskaitant ugdymo(si) sąlygas, tobulinti, šalies intelektiniam potencialui ir žmogiškiesiems ištekliams stiprinti;
  • matematikos didaktinei sistemai ir edukaciniam procesui tobulinti;
  • visuomenės švietimui, švietimo politikos formavimui ir ryšių su švietimo, kultūros ir verslo bendruomene stiprinimui;
  • tarptautiniam bendradarbiavimui matematikos edukacijos ir itin gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo srityse didinti.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Edukacinės aplinkos ir technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai