Mokslo grupė - Metrologija ir matavimo technologijos

Naujų (unikalių) matavimo keitiklių, matavimo priemonių ir sistemų kūrimas. Jų techninių ir metrologinių charakteristikų tyrimai, integravimas į technologinius ir kontrolės procesus, sensorinių įrenginių tinklus, metrologinio laidavimo infrastruktūrą, pagrindinį dėmesį skiriant saugumui ir patikimumui. Sudėtingų matavimų algoritmų sudarymas, modeliavimas, daugiamačių matavimo rezultatų apdorojimas ir analizė. Naujų efektyvių atitikties įvertinimo metodų kūrimas. Kompleksiniai sprendimai, susiję su etaloninių priemonių sertifikavimu.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Diagnostikos technologijos
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos