Mokslo grupė - Mikroelektromechaninių sistemų modeliavimas, kūrimas ir taikymas

Mokslo grupės misija – naujų technologinių sprendimų ir jais grindžiamų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas, naudojant naujausias elektronikos, mechanikos, medžiagų inžinerijos ir informacinių technologijų žinias. Tematikos: mikromontavimo technologijos; MEMS struktūrų konstravimas ir modeliavimas; elektrostatinių MEMS kūrimas ir taikymas mikrojutikliams ir mikrovykdikliams; gamybos procesų skaitmeninis valdymas ir robotizavimas; energijos saugojimo ir perdirbimo sprendimai. Veikiančios temos: miniatiūriniai didelio jautrio ir didelio selektyvumo šiltnamio efekto dujų jutikliai; miniatiūriniai biojutikliai su mikrosrautų kanaluose integruotais MEMS; elektrostatiniai energijos keitikliai parametriniams garsiakalbiams; autonominių mobilių sandėliavimo robotų sistema.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos
Diagnostikos technologijos
Elektronika ir elektros inžinerija
Funkcinės medžiagos ir technologijos
Informacinės ir ryšių technologijos
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos

 1. Įvairių automobilių modelių vidaus degimo variklio ir kitų elektroninių sistemų diagnostika
 2. Autonominių mobilių robotų, jų valdymo, navigacijos sistemų kūrimas ir eksperimentinis tyrimas vystant autonominio transporto infrastruktūrą (autonominiai paslaugų robotai , autonominės keleivių transportavimo priemonės ir kt.) ir sumaniąją logistiką (robotizuotas sandėlių aptarnavimas, robotizuotos medžiagų transportavimo-paskirstymo sistemos ir kt.)
 3. Robotų darbo celių taikomieji tyrimai, pramoninių robotų nestandartinio taikymo galimybių tyrimas naujiems gamybos procesams
 4. Kompiuterinės regos taikymas aplinkai ir objektams atpažinti, jų kokybės parametrams išmatuoti
 5. Gruntų konsolidaciniai vandens laidumo ir valkšnumo bandymai
 6. Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo ir vibracijų tyrimai
 7. Eismo saugumo tyrimai
 8. Eismo srautų bei jų valdymo tyrimai
 9. Eismo srautų valdymo galimybių studijos
 10. Geležinkelių transporto riedmenų ir infrastuktūros tyrimai
 11. Medžiagų ir konstrukcinių elementų stiprumo, standumo ir ilgaamžiškumo tyrimai
 12. Naujų skaičiavimo metodų įdiegimas, projektuojant daugiasluoksnius konstrukcinius elementus
 13. Mechaninių objektų modeliavimas ir analizė
 14. Suvirinimo robotų poreikio metalo gamybos ir apdirbimo įmonėse tyrimas
 15. Elektronų pluošto litografijos paslaugos, lazerinėms, ultragarso bei kitoms technologijoms
 16. Medžiagų cheminės sudėties kontrolė ir dalinė kompozicinė analizė
 17. Mikro ir nano struktūrų tyrimas
 18. Polimerinių mikro ir nano struktūrų perkėlimo į silicį bei kvarcą, tinka lezerinėms ir ultragarsinėms technologijoms
 19. Mikro-nano darinių paviršinių struktūrų matavimai
 20. Plonų metalinių sluoksnių formavimas fizikiniu nusodinimo vakuume metodu
 21. Silicio nitrido dangos formavimas
 22. Inžinerinių tinklų projektavimas. Procesų valdymas ir automatizavimas
 23. Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) 2D ir 3D modeliavimas, projektavimas, analizė
 24. Kritinio taško džiovinimas
 25. Ultragarsinis suvirinimas
 26. Energijos sunaudojimo mažinimo buityje nišų paieška
 27. Lanksčių automatizuotų sistemų ir jų komponentų kūrimas, tyrimas ir adaptacija
 1. Energijos vartojimo pastatuose auditas ir tyrimai
 2. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
 3. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas
 4. Energijos vartojimo pastatuose tyrimai ir auditas
 5. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
 6. A energinio naudingumo pastatų efektyvių sprendinių daugiatikslių atrankos metodų tyrimai
 7. Valdymo sistemų tyrimas, modeliavimas ir optimizavimas
 8. Nestandartinių bandinių stiprumo, standumo tyrimai; medžiagų ir konstrukcinių elementų stiprumo, standumo ir ilgaamžiškumo tyrimai; Gaminių stiprumo ir standumo tyrimai
 9. Išskirtinių savybių kompozicinės konstrukcinės medžiagos ir konstrukcijos, jų savybių tyrimas
 10. Gaminių stiprumo ir standumo tyrimai
 11. Išskirtinių savybių kompozicinių medžiagų konstrukcijų tyrimai
 12. Inovatyvių ir subalansuotų konstrukcinių sprendimų, modelių pagrindimas eksperimentiniais tyrimais
 13. Nestandartinių įtaisų stiprumo ir standumo tyrimams projektavimas, gamyba, bandymai
 14. Įrangos inovatyviems ir subalansuotiems konstrukcinių ir kompozicinių medžiagų sprendimams patikrinti eksperimentiškai modeliavimas, projektavimas, gamyba ir bandymai
 15. Vandenvalos įrenginių ir atliekų panaudojimo galimybių tyrimas
 16. Konsultavimas optimizavimo algoritmų tematika
 17. Elektroninių grandynų, spausdinto montažo plokščių projektavimas ir gamyba
 18. Neardomosios optinės ir optoakustinės kontrolės eksperimentiniai tyrimai ir sistemų kūrimas
 19. Mikroelektromechaninių sistemų projektavimas ir prototipų gamyba
 20. Metalų kietumo matavimai
 21. Paviršių šiurkštumo matavimas
 22. Pastatų šiluminių defektų nustatymas
 23. Geodeziniai teritorijos matavimai
 24. Detalių, ruošinių struktūros, vidinių ir išorinių defektų tyrimas
 25. Gelžbetoninių konstrukcijų būklės nustatymas neardančiuoju būdu pačiame objekte
 26. Įvairių automobilių modelių vidaus degimo variklio ir kitų elektroninių sistemų diagnostika