Mokslo grupė - Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis

Mokslo grupės tapatybę apibrėžia pamatinis dėmesys pilietinės visuomenės ir darnios socialinės raidos klausimams.Grupės veiklas apibrėžia siekis moksliškai paaiškinti grėsmes ir iššūkius, kurie kyla demokratiškai, saugiai ir darniai visuomenei, bei siekis siūlyti mokslinėmis žiniomis grįstus praktinius sprendimus pilietinės visuomenės stiprinimui Lietuvoje.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Organizacijų vystymas
Tvari energetika
Viešasis valdymas
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

1. Mickevičiūtė Evelina evelina.mickeviciute@ktu.edu S005 Piliečių ir mokslininkų motyvacija įsitraukti į piliečių mokslą
1. Paulius Klikūnas paulius.klikunas@ktu.edu S002 Tarptautinių donorų vaidmuo operacionalizuojant pramonės 4.0 įgalintas technologijos padedant trečioms šalims vykdyti saugumo sektoriaus reformas (ssr)
1. Natalia Ewa Beldyga natalia.beldyga@ktu.edu S005 Bendruomenės atsparumas krizėms antropocene – žmogiškųjų vertybių vaidmuo
2. Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė jone.vitkauskaite-ramanauskiene@ktu.lt S005 Lietuvos gyventojų nuostatų ir elgsenos kaitos modeliai skatinant klimato neutralumą transporto sektoriuje
3. Audris Narbutas audris.narbutas@ktu.edu S002 Kodėl vienus merus perrenkame, o kitų ne: esamojo atstovo pranašumas tiesioginiuose Lietuvos merų rinkimuose
6. Vytautas Valentinavičius vytautas.valentinavicius@ktu.edu S 002 Viešosios politikos darbotvarkės formavimas Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo: viešosios politikos darbotvarkės formavimą lemiantys veiksniai
4. Laima Zakaraitė laima.zakaraite@ktu.edu S 002 Moralinė vaizduotė ir politinio lyderio sprendimas
12. Vidas Vilčinskas vidas.vilcinskas@ktu.edu S 005 Europiečių klimato kaitos nuostatų ir elgsenos atotrūkio sociologinis aiškinimas
5. Augustė Nalivaikė auguste.nalivaike@ktu.edu S 002 Valstybės ir bažnyčios santykiai Lietuvoje: neoficialių institucijų atvejis
7. Vishnu Muraleedharan v.muraleedharan@ktu.edu S 002 Imigrantų krizė ir prieglobščio politika mieste: mediacijos ir šiuolaikinės politikos Floridoje analizė
11. Ramunė Miežanskienė ramune.miezanskiene@ktu.edu S 005 Užsienio valstybių piliečių teisinės kultūros raiška Lietuvoje
8. Titty Varghese titty.varghese@ktu.edu S 002 Mediacija politinėje komunikacijoje smurto prieš moteris kontekste: Pietų Indijos Keralos valstijos atvejis
 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos