Mokslo grupė - Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis

Mokslo grupė tiria pamatinius pilietinės visuomenės ir darnios socialinės raidos klausimus. Grupės veiklas apibrėžia siekis moksliškai paaiškinti grėsmes ir iššūkius, kurie kyla demokratiškai, saugiai ir darniai visuomenei, bei siūlyti mokslinėmis žiniomis grįstus praktinius sprendimus pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti.

Tyrimų grupė skatina tarpdisciplininį dialogą ir metodologiškai pagrįstus tyrimus šiomis temomis:

  • Aplinkos ir visuomenės santykis, socialinės transformacijos klimato krizėje;
  • Darni socialinė raida, socialinė gerovė, socialinės nelygybės;
  • Demokratijos studijos, politinė elgsena ir kultūra;
  • Pilietinė visuomenė, trečias sektorius, socialinės inovacijos;
  • Rizikos ir saugumo studijos;
  • Technologijų socialinis poveikis, piliečių mokslas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Organizacijų vystymas
Tvari energetika
Viešasis valdymas
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos