Mokslo grupė - Radiacinė ir medicinos fizika

Vizija - visuomenės sveikatos gerovės didinimas, apsaugant individus nuo nepagrįstos radiacinės rizikos, tam taikant radiacinės ir medicinos fizikos žinias onkologinių susirgimų gydymui ir prognozavimui, integruojant fundamentalias fizikos medicinos ir medžiagų inžinerijos žinias ir tarptautinę patirtį, pritaikant ir plėtojant šiuolaikinius tyrimo metodus ir naujausias spindulines technologijas bei kuriant ir diegiant klinikinėje praktikoje mokslu grįstus inovatyvius sprendimus bei produktus.

Tyrimų tematika

  • įvairiarūšės spinduliuotės poveikio individui, medžiagai ir aplinkai eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai;
  • radiaciniai matavimai, naujų metodų kūrimas ir įveiklinimas. naujų apšvitos vertinimo metodų spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje kūrimas;
  • pacientų dozimetrijos metodų, dozimetrų ir dozimetrijos sistemų, skirtų spindulinei terapijai, kūrimas ir diegimas klinikinėje aplinkoje;
  • radiobiologiniai tyrimai ir biodozimetrija;
  • pacientų radiacinė sauga ir jos optimizavimas;
  • bešvinių nanokompozitinių radiacinės apsaugos priemonių kūrimas;
  • naujų medžiagų spinduliuotės detektoriams kūrimas;
  • medžiagų savybių modifikavimas dalelių srautais;
  • energijos pernašos procesų spinduliuote veikiamose medžiagose modeliavimas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Tyrimų kryptys
Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos
Diagnostikos technologijos
Dirbtinis intelektas ir robotika
Funkcinės medžiagos ir technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos