Mokslo grupė - Signalų technologijos

Ultragarso elektronikos projektavimas ir tyrimai: žadinimo, priėmimo elektronika, ultragarsinių signalų registravimas ir apdorojimas.Skleisto spektro signalų tyrimai: laisvai pasirenkamos trukmės bei periodo sekos APWP. Pralėkimo laiko (TOF) matavimas: paklaidos, taikymas srautų, medžiagų savybių matavimui, polimerizacijos būsenos įvertinimui. Signalų dekompozicija, reverberacijos naikinimas. Rezonanso spektroskopija naudojant oro ir imersinį ultragarsą. Lazerio naudojimas ultragarse: žadinimo (ns frontai, iki 80A impulsų sekos nuo 5ns iki 5000ns trukmės iki 30MHz periodo sekos impulsų pasikartojimo dažnis), priėmimo elektronika (lazerio nuosavos interferencijos priėmimas), spindulio formavimas, profilio matavimai 4D, fotoakustinės konversijos tyrimai, modeliavimas. Elektromagnetinis suderinamumas: projektų analizė, konsultacijos, sprendimų paieška EMS atitikčiai, matavimai, įrangos EMS tyrimams projektavimas, gamyba.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Agroinovacijos ir maisto technologijos
Informacinės ir ryšių technologijos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Diagnostikos technologijos
Elektronika ir elektros inžinerija
 

Tyrėjai

 

Projektai