Mokslo grupė - Sistemų projektavimas ir testavimas

Programų sistemų projektavimas nagrinėja realaus pasaulio problemas ir jų sprendimus, susijusius su program sistemų kūrimu, jų testavimu ir palaikymu. Į tai įeina reikalavimų specifikavimo, architektūrinio projektavimo, konstravimo (arba programavimo), testavimo, diegimo ir palaikymo problematika. Suburta grupė daugiausiai dėmesio skiria program sistemų testavimo klausimams. Sistemų testavimas yra aktualus kuriant teisingai, ilgai ir darniai veikiančias programų sistemas. Įvairūs darbai iš testavimo srities susiję su OCL apribojimų naudojimu testavimui, automatizuotu naudotojo sąsajos testavimu, panaudojamumo testavimu, simboliniu testavimu. Tyrimuose taikomi ne tik programų inžinerijos metodai ir įrankiai, bet ir dirbtinio intelekto metodai. Pagrinde dirbtinis intelektas taikomas naudotojo sąsajos testavimui, kur dirbtinis intelektas automatizuotai nagrinėja programų langus aptikdamas su sąsaja susijusias problemas. Grupės nariai organizuoja su testavimu susijusias konferencijas ir kitus renginius, dalyvauja su testavimu susijusiuose projektuose. 

Tyrimų tematikos:

• Programų sistemų architektūrinis projektavimas
• Programų naudotojo sąsajų automatizuotas testavimas
• Testavimo metodai naudojantys OCL apribojimus
• Simboliniai testavimo metodai

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Informacinės ir ryšių technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai