Mokslo grupė - Skaitinis intelektas

Mokslinė veikla apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

 

MTEPI veiklos prioritetai Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Informacinės ir ryšių technologijos
Tyrimų kryptys
Dirbtinis intelektas ir robotika
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos