Mokslo grupė - Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos

Mokslo grupė atlieka tarpdalykinius skaitmeninės kultūros tyrimus, tiria tapatybei reikšmingas elgsenas naujosiose medijose, tradicinių mastymo struktūrų transformacijas skaitmeniškume, taiko skaitmeninės analizės įrankius tradicinei kultūrai analizuoti.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Skaitmeninė kultūra ir medijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

1. Domantas Milius domantas.milius@ktu.lt H 003 Lietuvos kino filmų muzika
 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos