Mokslo grupė - Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos

Mokslo grupės „Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ veikla siejama su naujais gamybos procesais, inovatyviomis statybinėmis medžiagomis, konstrukcijomis ir darniu statybos technologijų vystymusi, siekiant tvaraus užstatytos aplinkos augimo.

Grupės vizija – mokslo grupės „Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ veikla siejama su naujais gamybos procesais, inovatyviomis statybinėmis medžiagomis, konstrukcijomis ir darniu statybos technologijų vystymusi, siekiant tvaraus užstatytos aplinkos augimo.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos: Inovatyvios statybinės medžiagos; Betono technologinių bei fizikinių-mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo tyrimai, vertinant aplinkos įtaką, antrinių žaliavų, dispersinio plaušo, betono įmaišų bei priedų panaudojimą; Statybinių konstrukcijų statika ir dinamika; Gelžbetoninių ir kompozitinių konstrukcijų tyrimai, modifikuotų gruntų tyrimai; Statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai; Statinio ir jo gyvavimo ciklo parametrizuotas informacinis modeliavimas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Funkcinės medžiagos ir technologijos
Statybų technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Sukurti išradimai ir technologijos

 

Teikiamos paslaugos