Mokslo grupė - Stochastinių, ekonominių bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas

Grupės vizija – auganti tyrėjų komanda, vykdanti mokslinius tyrimus matematinio modeliavimo srityje, aktyviai dalyvaujanti projektinėje veikloje, užtikrinanti mokslinėmis žiniomis grįstas studijas, siūlanti savo paslaugas verslo įmonėms sprendžiant jiems iškilusias problemas ir tematikas baigiamiesiems projektams ir disertacijoms. Grupės misija – vystyti tyrėjų mokslinės bei studijų veiklos integraciją kuriant stochastinių, ekonominių bei biomedicininių sistemų modelius bei akcentuojant tyrimų bei akademinės veiklos kokybę, naujų talentų pritraukimą bei MTEPI paslaugų ir darbų plėtimą.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Finansų technologijos
Taikomoji matematika
Verslo modeliai
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos

  1. Konsultavimas mokesčių slėpimo klausimais.
  2. Rizikos vertinimas ir valdymas verslo sistemose.
  3. Didžiųjų duomenų analizė.
  4. Biomedicininių sistemų modelių kūrimas.
  5. Aptarnavimo sistemų modeliavimas Markovo procesais.
  6. Energetinių sistemų patikimumo modeliavimas.
  7. Finansų rinkų ir FinTech modeliavimas.
  8. Matematikos taikymas versle ir industrijoje.