Mokslo grupė - Taikomoji optika ir fotonika

Grupės misija – vystyti tyrėjų mokslinės bei studijų veiklos kultūros augimą taikomosios optikos ir fotonikos srityje akcentuojant tyrimų bei akademinės veiklos kokybę, naujų talentų pritraukimą, MTEPI infrastruktūros plėtimą ir esamos įveiklinimą.

Grupės vizija – auganti tyrėjų komanda, vykdanti pasauliniu mastu ambicingus mokslinius tyrimus taikomosios optikos ir fotonikos srityje, aktyviai dalyvaujanti projektinėje veikloje, užtikrinanti mokslinėmis žiniomis grįstas studijas, siūlanti aukštųjų technologijų verslo įmonių problematiką bei naujausias mokslines tendencijas atliepiančias baigiamųjų darbų ir disertacijų tematikas.

Taikomosios optikos ir fotonikos Mokslo grupės veikla apima šviesos šaltinių ir optinių struktūrų, mikro- bei nano-optikos elementų tyrimus bei jų taikymus optinėms technologijoms. Naudojant įvairias švariojo kambario litografijos technologijas bei vakuuminius plonų dangų nusodinimo ir plazminio ėsdinimo procesus formuojamos fotoninės struktūros yra pritaikomos kaip optiniai apsaugos elementai bei kaip prietaisai ar jų komponentės įvairiose optinėse sistemose. Šalia plazminių procesų, medžiagų apdorojimui bei jų mikro- ir nano- struktūrinimui naudojama lazerinė abliacija. Tyrimuose naudojama lazerinė interferometrija, spektroskopinė elipsometrija, Ramano spektroskopija, FTIR, holografija bei kiti šiuolaikiniai analizės metodai. Netiesinės optikos reiškiniai ir ultra trumpų impulsų sąveika su medžiagomis leidžia tirti jose vykstančius ultrasparčius procesus. Tyrimai taip pat apima nanofotonikos elementus – metalų nanodaleles, jų sankaupas, heterodarinius bei nanokompozitus derinant optinės spektroskopijos bei mikroskopijos metodus.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos
Diagnostikos technologijos
Dirbtinis intelektas ir robotika
Funkcinės medžiagos ir technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos