Mokslo grupė - Tvari ekonomika

Grupės vizija - tarpdalykiniai taikomi ekonominiai tyrimai, prisidedantys prie aukšto akademinio standarto įgyvendinimo KTU Verslo ir ekonomikos mokykloje sukuriant ilgalaikį pripažintą mokslinį ir daugialypį empirinių tyrimų poveikį. Tvarios ekonomikos tyrimų teminės grupės yra susijusios su darnia visuomenės raida, įskaitant mikro ir mezzo lygius. Tyrimų grupių projektai apima socialinę ir ekonominę įtaką verslo, viešojo sektoriaus ir valstybės politikos plėtrai regione.

Teminės grupės:
Ekonominio konkurencingumo tyrimai:
· Pramonės ekonomika, našumas ir konkurencingumas;
· Tarptautinė ir regioninė ekonomika;
· Sektoriniai ekonomikos tyrimai (energetikos, sveikatos priežiūros, BKI, visuomenės ir kt.);
· Prekybos ir verslo ciklų atvirumas;
· Valstybės finansai;

Finansų rinkų ir organizacijų pertvarkos iššūkiai:
· Inovacijų finansavimo priemonės ir modeliai;
· Įmonių finansų valdymo procesų iššūkiai;
· Fnansinių paslaugų transformacijos;

Socialinės atsakomybės vertinimas, ataskaitos, poveikio vertinimo tyrimai:
· Socialinė atsakomybė ir atskaitomybė;
· Viešojo sektoriaus ekonomika ir mokesčių valdymas;
· Socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas;

Pagrindinės teminių grupių vystymo gairės yra susijusios su grupės narių tarptautinių tyrimų standartų pajėgumų stiprinimu, išorinių tyrimų finansavimo galimybių paieškomis, leidyba tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir dalyvavimu pripažintose tarptautinėse konferencijose.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Informacinės ir ryšių technologijos
Išmanusis, netaršus, susietas transportas
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Ekonominė analitika ir konkurencingumas
Finansų technologijos
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos