Mokslo grupė - Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje

Mokslo grupė “Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje” (TEUA) užsiima naujausių tvarių energijos išteklių technologijų ir statybinės fizikos tyrimais.

TEUA veikla apima eksperimentinius tyrimus ir skaitmeninį modeliavimą statybinės fizikos srityje, tvarių energijos išteklių technologijų laboratorinius tyrimus bei ekspertinę veiklą. 

Mokslo grupės veiklos sritys – patalpų oro kokybė, darnios energetikos sistemos, tvarumo valdymas, pastato energetinis vertinimas ir aplinkos geomatika. Grupė išnaudoja pažangiausias priemones naujų technologijų kūrimui ir vertinimui, įskaitant informacinį statinio modeliavimą, pažangių skaitmeninių modelių kūrimą bei gyvavimo ciklo analizę. Mokslo grupė atlikdama mokslinius tyrimus naudojasi pažangiausia infrastruktūra, įskaitant mikroklimato kamerą, tvarios energetikos technologijų bandymo įrenginius ir lauko bei laboratorinėmis sąlygomis naudojamą matavimų įrangą.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos