Mokslo grupė - Tvarus valdymas

Grupės vizija – naujų idėjų, įgalinančių tvarumo dimensijos raišką organizacijos vystymo, vertės kūrimo, santykių su vartotojais, ir žmonių išteklių valdymo vystymas.

Pagrindinės tyrimų kryptys:
Tvarus organizacijų vystymas
· Vadybiniai sprendimai organizacijose, siekiant darnumo;
· Kokybės vadybos sistemos;
· Verslo procesų valdymas;
· Vertės bendrakūra;

Tvaraus marketingo ir vartotojų tyrimai
· Vartotojų elgsena (vartotojų psichologija, tvarus vartojimas, prekės ženklai ir komunikacija ir kt.);
· Vartotojų ekosistema (globalizacija, tvarumas, technologijos ir kt.);

Tvarus žmonių išteklių valdymas
· Darni valstybės-verslo-visuomenės sąveika užtikrinant tvarų darbo rinkos vystymąsi;
· Žmonių išteklių strategijos formavimas ir praktikų modeliavimas, užtikrinant vertės kūrimą ir valdymą;
· Darbuotojų gerbūvis;

Tvari ateitį kuriančių technologijų implikacija socialinėse sistemose
· Society 5.0 (visuomenė 5.0): senėjančios visuomenės poreikių ateitį kuriančių technologijų sprendimai;
· Ateitį kuriančių technologijų integracija į žmonių išteklių valdymo sistemas;
· Ateitį kuriančios technologijos marketinge;
· Ateitį kuriančių technologijų poveikis organizacijų vystymuisi;
· Neuro mokslas: lyderystė; neuromarketingas;

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Informacinės ir ryšių technologijos
Išmanusis, netaršus, susietas transportas
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Inovacijų vadyba ir antreprenerystė
Organizacijų vystymas
Verslo modeliai
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos