Mokslo grupė - Viešojo valdymo tyrimai

Mokslo grupė siūlo mokslo tyrimais grįstus viešojo valdymo sprendimus.Mokslo tyrimų temos: Europos Sąjungos, valstybės, regionų ir miestų vystymas ir valdymas, sumanus ir tvarus viešasis valdymas, rizikos ir saugumo valdymas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Inovacijų vadyba ir antreprenerystė
Viešasis valdymas
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos