„AIG Europe Limited“ Lietuvos filialo vadovas: investuoti į švietimą – būtina

Svarbiausios | 2015-12-01

Šią savaitę Kauno technologijos universitetas (KTU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „AIG (American International Group) Europe Limited“ Lietuvos filialu. Universitetas ir „AIG“ sutarė dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio partnerystės. Sutartis yra svarbi plėtojant Universiteto ir „AIG“ bendradarbiavimą abiem šalims naudingose veiklos srityse.

Sutartį pasirašė rektorių pavaduojantis KTU tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius Sigitas Stanys ir „AIG“ Lietuvos filialo generalinis direktorius Przemyslawas Siuda.

„Turime stiprinti verslo įmonių įnašą į studentų švietimą jeigu norime turėti kvalifikuotus, inteligentiškus ateities darbuotojus. Švietimą ir mokslą turime remti ne tik dėl to kad Lietuvoje samdome darbuotojus ir norime turėti iš ko rinktis, bet ir dėl to, kad tai – socialiai atsakinga. Jei visuomenė ir ekonomika klestės, o tam būtinas švietimas, klestėsime ir mes,” – sutarties pasirašymo metu sakė P. Siuda.

Jo nuomone, ypač svarbus visapusiškas išsilavinimas: būtent tokie darbuotojai sėkmingiausiai bendrauja su klientais ir kolegomis.

Šia sutartimi KTU ir „AIG“ įsipareigoja organizuoti dvišales konsultacijas dėl galimų veiksmų, kuriais siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir verslo bei stiprinti ryšį tarp „AIG“ ir Universiteto mokslinių tyrimų, kultūrinės ir švietimo veiklos. Ketinama bendradarbiauti siūlant ir įgyvendinant mokslo tyrimus, studentų baigiamuosius darbus ir projektus. Taip pat šalys bendradarbiaus organizuodamos studentų stažuotes „AIG“ įmonėje.

„American International Group, Inc.“ (AIG) – tai pasaulinė draudimo organizacija, veikianti daugiau kaip 130 šalių. „AIG“ įmonės aptarnauja komercinius, institucinius ir individualius klientus per bene didžiausią pasaulyje turto, nelaimingų atsitikimų ir gyvybės draudikų tinklą.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku