Besidominčių doktorantūros studijomis dėmesiui: išaugusių stipendijų dydžiai ir kitos šių metų naujovės

Svarbiausios | 2019-03-06

Kauno technologijos universitete (KTU) studijuosiantiems doktorantams atsiveria daugiau galimybių plėtoti mokslininkui reikalingas kompetencijas ir gauti akademinę bei finansinę paramą. Tokia žinia besidominčius trečiosios pakopos studijomis pasitiko KTU Doktorantūros mokykla, inicijavusi atvirą informacinį renginį „KTU Doktorantūros studijos 2019“.

Trečiosios pakopos studijų Universitete organizatoriai primena, kad priėmimo procedūros formaliai prasidės birželį, tačiau įgijusiems ar įgysiantiems magistro laipsnį jau dabar vertėtų apsvarstyti karjeros perspektyvas, susijusias su moksliniu darbu.

 Mokslo doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

„Doktorantūros studijos atveria galimybes plėtoti kūrybiškumą, patenkinti mokslinį smalsumą, patirti atradimo džiaugsmą ir tuo pačiu įgyti mokslų daktaro laipsnį“, –  teigia KTU Doktorantūros mokyklos vadovė Reda Žilėnaitė.

Pasak jos, doktorantūros kelias yra dinamiškas, pilnas įvairių netikėtumų bei džiaugsmų – ne tik ilgo ir sunkaus darbo.

Iš ko susideda doktorantūros studijos?

KTU siūlo doktorantūros studijas technologijos, gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse, iš viso – 19-oje mokslo krypčių. Iš jų šešiose mokslo kryptyse yra galimybė įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį, dviejose – studijuoti jungtinėje doktorantūroje programoje su tarptautinėmis mokslo ir studijų institucijomis.

KTU kasmet vidutiniškai studijuoja 320 doktorantų, daugiausiai jų disertacijas rengia medžiagų inžinerijos, informatikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo kryptyse.

KTU doktorantūros studijos vykdomos nuolatine studijų forma, mokslo daktaro disertacijos parengimui ir apgynimui skiriami 4 metai. Per šį laikotarpį doktorantas turi išklausyti 3-4 studijų modulius KTU ar partnerinėse jungtinės doktorantūros institucijose ir 1-2 modulius užsienio studijų ir mokslo institucijose.

KTU doktorantas taip pat žinių gali semtis vykdamas į vasaros ar žiemos mokyklas, studijuodamas intensyvius modulius.

Rengdamas disertaciją doktorantas turi vykdyti su jo tematika susijusius mokslinius tyrimus bei pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus bent dviejose mokslinėse konferencijose ir juos paskelbti bent dviejuose moksliniuose straipsniuose. Studijų metu doktorantas turi parengti ir apginti daktaro disertaciją. Ją sėkmingai apgynusiems asmenims suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

Užsieniečių susidomėjimas ir padidėjusios stipendijos

 KTU „Santakos“ slėnyje vykusiame renginyje daugiau kaip 40 dalyvių turėjo galimybę sužinoti ne tik šią, bet ir išsamesnę informaciją apie universitetines studijas, skirtas mokslo daktaro laipsniui įgyti ir pasirengti savarankiškam mokslo tiriamajam darbui. Renginyje pranešimus pristatė Doktorantūros mokyklos vadovė R. Žilėnaitė ir projektų vadovė Vita Daudaravičienė.

Pasak iniciatorių, pastebima tendencija, jog studentų iš užsienio susidomėjimas kasmet auga, todėl informacinis renginys vyko anglų kalba. Iš Lietuvos ir užsienio susirinkę dalyviai aktyviai domėjosi prašymų priėmimo į doktorantūrą konkursui teikimo klausimais, studijų finansavimu, reikalavimais moksliniam referatui ir mokslinio tyrimo pasiūlymui, kitais klausimais.

„Džiugu, jog renginio metu su dalyviais galėjome pasidalinti geromis žiniomis. Viena jų – nuo 2019 m. sausio padidinta valstybės parama doktorantams“, – pasakoja R. Žilėnaitė.

Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis pirmųjų metų doktorantas gaus 722 eurų, o antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų – 836 eurų stipendiją per mėnesį.

KTU doktorantai taip pat turi galimybes gauti papildomą finansavimą iš KTU Doktorantūros fondo studijoms ir moksliniams tyrimams, iš Tarptautinių mokslinių renginių fondo  – dalyvavimui mokslinėse konferencijose.

R.Žilėnaitė informuoja, kad universitetas finansiškai skatina doktorantus už aukšto lygio mokslines publikacijas, o kasmet aktyviausių doktorantų konkurso nugalėtojams skiriamos vienkartinės skatinamosios stipendijos.

KTU taip pat skatinamas doktorantų akademinis mobilumas. Doktorantai turi daug galimybių įgyti tarptautinės patirties vykdant mokslinius tyrimus užsienio institucijose, tam jie gali gauti finansinę paramą stažuotėms, praktikoms, vasaros ar žiemos mokykloms, tarptautinėms konferencijoms. Doktorantai turi būti aktyvūs ir noriai dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose.

V.Daudaravičienė supažindino su priėmimo į doktorantūros studijas tvarka, reikalavimais, terminais. Konkursas į doktorantūros studijas jau prasidėjo – kandidatai į doktorantūrą KTU interneto svetainės tam skirtoje skiltyje gali susipažinti su siūlomomis disertacijų tematikomis, atrankos kriterijais ir svertiniais koeficientais.

Pageidaujantys studijuoti doktorantūroje skatinami pasirinkti juos dominančią tematiką ir susisiekti su tematikos vadovu. Kontaktuojant rekomenduotina aptarti ketinančio studijuoti pasirengimą, turimas žinias bei įgūdžius atlikti mokslinius tyrimus pasirinktoje tematikoje.