D. Martuzevičius Aplinkos ministerijoje vykusiame seminare skaitė pranešimą apie kietojo kuro deginimo taršą

Mokslas | 2015-10-15

Spalio 8 dieną Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos organizuotame seminare-diskusijoje savo patirtimi apie aplinkos oro taršą iš individualiuose namuose įrengtų kuro deginimo įrenginių, jos įtaką aplinkos oro kokybei, žmonių sveikatai ir šios taršos mažinimo galimybes dalijosi Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkosaugos technologijos katedros docentas Dainius Martuzevičius. 

„Nors pagal bendrą poveikį aplinkai vietinio biokuro deginimas – viena palankiausių energetikos alternatyvų, visgi, deginant jį susidaro nemažai taršos, todėl kuras turi būti gerai reglamentuotas, o deginimo įrenginiai – optimizuoti“, – sakė KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekanas D. Martuzevičius.

Docentas nauju iššūkiu, didinant pastatų energetinį efektyvumą ir diegiant priverstinės ventiliacijos sistemas, įvardijo patalpų oro kokybę. Seminaro metu skaitytame pranešime D. Martuzevičius aptarė egzistuojančius technologinius sprendimus jai gerinti.

Pasak mokslininko, geros kokybės gyvenamosios aplinkos oras turi būti užtikrinamas kompleksinėmis priemonėmis, sprendžiant teršalų išmetimų ir kaupimosi mažinimą įvairiuose teršalų susidarymo etapuose.

Seminare buvo pristatyti naujausi KTU Cheminės technologijos fakulteto (CTF) katedroje vykdomų tyrimų rezultatai, o diskusijose daug dėmesio skirta oro taršos mažinimo bei kokybės gerinimo alternatyvoms.

Seminare „Aplinkos oro tarša iš individualiuose namuose įrengtų kuro deginimo įrenginių, jos įtaka aplinkos oro kokybei, žmonių sveikatai ir šios taršos mažinimo galimybės“ dalyvavo atstovai iš Energetikos, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, miestų ir rajonų savivaldybių, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos.

Su vykusio seminaro darbotvarke ir medžiaga galite susipažinti čia: http://www.am.lt/VI/index.php#a/16447