In memoriam: netekome akademiko prof. habil. dr. Algimanto Fedaravičiaus

Svarbiausios | 2024-01-08

Eidamas 78-uosius metus, 2024 m. sausio 6 d. mirė ilgametis Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Transporto inžinerijos katedros darbuotojas prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius.

Algimantas Fedaravičius gimė 1946-04-25 Kaune. 1961–1965 mokėsi Kauno politechnikume, 1969–1975 studijavo KPI (dabar KTU) ir įgijo inžinieriaus elektromechaniko profesiją, 1977–1979  studijavo KPI aspirantūroje. 1968–1977 dirbo KPI mokslinio centre „Vibrotechnika“ inžinieriumi, 1977–1980 – vyr. mokslo darbuotoju, 1980–1991 – Vibromechanizmų laboratorijos vedėju, 1991–2002 – Teorinės mechanikos katedros vedėju, 2000 m. įkūrė Gynybos technologijų institutą ir tapo jo direktoriumi, 2002–2012 Mechanikos ir mechatronikos fakulteto dekanas, nuo 2012 m. – Transporto inžinerijos katedros profesorius, Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus tikrasis narys (nuo 2021 m. – narys emeritas), 2007 m. išpildęs savo svajonę, tapo pilotu bei su kolegomis įkūrė asociaciją „Aero Pilot“.

Prof. A. Fedaravičius yra daugiau nei 250 mokslinių darbų autorius ir bendraautoris. Tarp jų – 4 monografijos, 127 išradimai ir patentai (iš jų 8 patentai JAV, D. Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje), 2 vadovėliai ir 8 mokymo knygos, vadovavo 12 sėkmingai disertacijas apgynusių doktorantų. Pagrindinė profesoriaus mokslinės veiklos kryptis – mechaninių, elektromechaninių ir mechatroninių sistemų dinamika ir taikymas naujų funkcinių ir technologinių mechanizmų, mašinų ir įrengimų kūrimui specialiosios skaičiavimo technikos, mikroelektronikos, transporto inžinerijos, gynybos technologijų ir kitose srityse. 12 prof. A. Fedaravičiaus sukurtų ir Lietuvos bei užsienio gynybos struktūrose įdiegtų įrenginių buvo pripažinti NATO organizacijos ir įtraukti į NATO Logistikos katalogą.

1983 ir 2005 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premijomis, 1983 m. prizu „Eureka“ už efektyviausią išradimą Respublikoje, 1985 m. Pasaulinės intelektualiosios nuosavybės organizacijos (WIPO) aukso medaliu, 2000, 2005, 2007, 2010, 2013, 2014, 2016 m. Aukso medaliais „Lietuvos metų gaminys“ mašinų ir įrenginių srityje už sukurtą ir įdiegtą įrangą Lietuvos gynybos institucijose. 2004 m. Baltijos šalių mašinų gamintojų asociacijos Emanuelio Kanto medaliu, 2006 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos nominacija „Profesijos riteris“, 2009 m. Kauno apskrities viršininko nominacija „Garbės ženklas“, 2010 m. Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Simonavičiaus premijos (mechanika) laureatas, 2011 m. Kauno m. savivaldybės II-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu, 2022 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Šviesus atminimas išliks profesorių pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje. Jis buvo didelės erudicijos ir inteligencijos žmogus, o kartu paprastas ir nuoširdus, mokantis išklausyti ir padėti, turintis stiprią valią ir kantrybę, didžiulį pareigos jausmą ir nepaprastą darbštumą.

Šią netekties valandą reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems, draugams ir visiems jį pažinojusiems.

Atsisveikinimas su šviesios atminties Algimantu Fedaravičiumi vyks atsisveikinimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas) antradienį, sausio 9 d., nuo 14 val. iki 21 val.

Urna į Petrašiūnų kapines išlydima sausio 10 d. (trečiadienį) 14 val.