Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje kuriama verslumo klasė

Svarbiausios | 2017-05-19

Gegužės 18 d. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas (KTU EVF) ir Kauno Jono Jablonskio gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Abi šalys sutarė aktyviai įsitraukti į moksleivių verslumo gebėjimų ugdymą ir verslumo klasės gimnazijoje kūrimą.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašiusios KTU EVF dekanė Edita Gimžauskienė ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė tiki, kad mokykloje ugdyti ekonominis ir finansinis raštingumas bei verslumo gebėjimai padės moksleiviams lengviau pasirinkti karjeros kelius, sėkmingiau studijuoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Verslumo gebėjimai – ne tik būsimiesiems verslininkams

Ar visi verslumo klasės moksleiviai taps verslininkai? „Ne, bet to ir nesiekiama“, – sako prof. E. Gimžauskienė. Pasak profesorės, verslumo gebėjimus mokyklose ugdę moksleiviai vėliau įkuria verslus penkis kartus dažniau nei tie, kurie mokyklose nebuvo įsitraukę į verslumą ugdančias veiklas (Europos Komisijos dokumentas „Entrepreneurship 2020 Action Plan“). Visgi, ne tai yra didžiausias ankstyvojo verslumo ugdymo privalumas.

Verslumo ugdymas mokykloje sietinas ne tik su ekonomikos, finansų, verslo, marketingo žinių perteikimu, bet ir su karjerai svarbių socialinių įgūdžių lavinimu. Ugdant verslumą, stiprinami bendravimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimo, laiko planavimo gebėjimai. Kartu ugdoma savimotyvacija, atvirumas naujovėms, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, gebėjimai pristatyti ir „parduoti“ savo idėjas, argumentuotai pateikti savo nuomonę. Tokie gebėjimai ir asmeninės savybės privalumu laikomi bet kuriame karjeros kelyje. 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė D. Miškinienė tiki, kad „verslumo ugdymo integravimas į bendrojo lavinimo mokyklos mokomuosius dalykus prisidės prie moksleivių gebėjimų analizuoti bei priimti sprendimus“.

„Labai tikimės, kad formuojama verslumo klasė padės atrasti veikiantį ugdymo karjerai modelį ir tokios klasės pagrindu galėsime Lietuvai parodyti, kad įmanoma ugdyti moksleivių verslumą ir paruošti juos karjerai“, – sako D. Miškinienė.

Modernūs verslumo ugdymo metodai

Moksleivių, pasiryžusių ugdyti verslumo gebėjimus, laukia kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir kritinį mąstymą ugdančios užduotys bei ekonomikos ir verslo pažinimo situacijos.

Dekanė E. Gimžauskienė pasiryžusi moksleivius įtraukti į Technologinės antreprenerystės kursą Kauno technologijos universitete. Šis kursas parengtas remiantis naujausia iš Silicio slėnio, Stanfordo, Berklio ir Aalto universitetų parsivežta patirtimi, padeda suprasti, kaip vystomi ir veikia verslai, su kokiomis galimybėmis ir iššūkiais susiduria startuoliai.

Be moksleivius įtraukiančių kūrybinių dirbtuvių ir projektų, sutartyje numatoma Gimnazijos mokiniams sudaryti sąlygas susipažindinti su studijų galimybėmis, supažindinti su stojimo į Universitetą bei studijų Ekonomikos ir verslo fakultete sąlygomis. 

Priėmimas į Verslumo klasę vyks birželio mėnesį motyvacinio pokalbio metu.

Į motyvacinį pokalbį registruotis kviečiame čia

Daugiau informacijos rasite čia.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
download udemy paid course for free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku