Kazickų šeimos fondas KTU studentus įvertino už akademinius pasiekimus ir pilietiškumą

Svarbiausios | 2019-06-19

Kauno technologijos universitete (KTU) lankėsi Kazickų šeimos fondo (Kazickas Family Foundation – KFF) atstovai – mecenato dr. Juozo Petro Kazicko sūnus bei KFF valdybos narys John Algirdas Kazickas, Vilniaus biuro generalinė direktorė Agnė Vertelkaitė ir programų koordinatorė Ieva Sriebaliūtė. Susitikimo metu J. A. Kazickas įteikė padėkas pilietiškai aktyviems KTU studentams, dalyvaujantiems savanoriškoje ar labdaringoje veikloje bei pasiekusiems aukštų akademinių rezultatų. Šiais mokslo metais Fondas skyrė 7400 Eur KTU studentų skatinamosioms stipendijoms.

Noriu padėkoti jums visiems. Esate puikus pavyzdys, kad studijų metais galima ne tik siekti žinių, bet ir negailėti savo brangaus laiko filantropinei, savanoriškai veiklai bei padėti tiems, kuriems pagalba, jūsų dėmesys ir rūpestis labai reikalingas. Tai yra ir mūsų Fondo tikslas“, – sakė John Algirdas Kazickas.

Susitikimo dalyviai dalijosi mintimis apie socialinės-savanoriškos veiklos svarbą bei naudą, studentai pasakojo apie studijas bei ateities planus. J. A. Kazickas nuoširdžiai džiaugėsi, kad Lietuvoje yra aktyvių ir socialiai atsakingų studentų, kurie sėkmingai kurs šalies ateitį.

Kazickų šeimos fondo laureatais šiemet tapo:

Cheminės technologijos fakulteto Chemijos inžinerijos magistrantūros studijų I kurso studentas Dovydas Blaževičius. Studentas aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje – skaito pranešimus vietinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, ne vienas jo parengtas straipsnis publikuotas mokslo leidiniuose. Dovydas taip pat įsitraukęs į Fakulteto mokslinės grupės tiriamąją veiklą. KTU magistrantas jau dvejus metus veda netradicines pamokas moksleiviams apie chemikų veiklą, o universitete – laboratorinių darbų užsiėmimus, taip pat organizuoja interaktyvias veiklas per mokslo festivalius „Erdvėlaivis žemė“ ir „Tyrėjų naktis“.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto II kurso Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija magistrantūros studentė Inga Stadalninkaitė. Ji – jau ne vienerius metus dalyvauja savanoriškoje Maltos ordino pagalbos tarnybos veikloje, taip pat yra bendruomenės „Sustainable gastro“ narė, prisideda organizuojant įvairius renginius. Inga puikiai geba suderinti studijų ir popaskaitinę veiklą – savanoriškose organizacijose ji rašo, verčia bei redaguoja tekstus ir įvairius dokumentus. Magistrantė yra Studentų mokslinės draugijos narė, dalyvauja įvairiose jaunimo verslumo programose.

Informatikos fakulteto IV kurso bakalauro studijų programos Informatikos inžinerija studentas Lukas Gaidžiūnas. Jis yra akademinės grupės seniūnas, priklauso bendrabučio tarybai ir ruošiasi perimti bendrabučio pirmininko pareigas. Vienerius metus Lukas savanoriavo emocinės paramos organizacijoje „Jaunimo linija“.

„Stengiuosi atkakliai mokytis, o pasibaigus paskaitoms, dalyvauju universiteto bendruomenės veikloje – savanoriauju įvairiuose KTU organizuojamuose renginiuose, padedu juos vystyti bei kurti jaukią ir gerą atmosferą tiek savanoriams, tiek renginių svečiams“, – pasakojo Lukas Gaidžiūnas.

Ekonomikos ir verslo fakulteto Marketingo valdymo studijų programos I kurso magistrantė Klaudija Urbaitytė. Ji aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose ir rengia mokslines publikacijas. Klaudija savanoriauja organizacijos „Maisto bankas“ akcijose, taip pat Vilijampolės socialiniuose globos namuose, įvairiuose sporto renginiuose.

Elektros ir elektronikos fakulteto bakalauro IV kurso studijų programos Automatika ir valdymas studentas Aidas Ivanauskas. Studentas daugiau kaip šešerius metus savanoriauja Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų ir jaunimo centre „Kelias“, kur renkasi vaikai ir jaunimas iš įvairių socialinių sluoksnių. Centro veiklos tikslai – ugdyti jaunuolius krikščioniškų vertybių pagrindu, integruoti juos į socialinę aplinką, organizuojant stovyklas, mokymus, keliones, socialines akcijas, čia sukuriama erdvė jaunimui atrasti savo talentus skiriant jiems įvairias atsakomybes. Aidas šiais metais taip pat savanoriavo Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu.

Cheminės technologijos fakulteto Cheminės technologijos ir inžinerijos bakalauro II kurso studentė Simona Kiškytė. Ji jau beveik metus savanoriauja Lietuvos jaunimo sąjungoje „Žingsnis“. Tai – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių bei priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencija tarp jaunimo.  Studentė taip pat mokosi dirbti organinės sintezės laboratorijoje, dalyvauja tarptautiniuose studijų projektuose bei tarptautinėje „Erasmus+“ mainų programoje.

„Tikiu, kad sąmoningos ir blaivios, svaigalų nevartojančios bendruomenės kūrimas yra pirmas žingsnis į tokios pat visuomenės kūrimą ir labai džiaugiuosi turėdama galimybę prie to prisidėti bent nedidele dalimi. Kazickų šeimos fondo stipendijos laimėjimas – man didelė paskata nesustoti veikti ir stengtis kurti geresnę ir gražesnę Lietuvą!“, – sakė Simona.

Primename, kad 1998 metais Juozui Petrui Kazickui suteiktas KTU garbės daktaro vardas. Tais metais buvo pasirašyta pirmoji stipendijų ir grantų steigimo sutartis tarp Universiteto ir Garbės daktaro (vėliau Juozo Petro Kazicko šeimos fondo). Kazickų šeimos fondas ne tik skiria stipendijas KTU studentams ir grantus dėstytojams, bet ir paramą gabiems moksleiviams.