KTU atstovai dalyvavo ECIU universiteto mokslo konferencijoje Barselonoje

Svarbiausios | 2023-10-13

Praėjusią savaitę (spalio 3–4 d.) Barselonos autonominiame universitete (UAB) įvyko pirmoji tarptautinė ECIU universiteto mokslo konferencija. Renginyje dalyvavo gausi Kauno technologijos universiteto (KTU) atstovų komanda, pasak kurios, renginys buvo svarbus ne tik tyrėjams, bet ir prisidėjo prie KTU žinomumo didinimo.

Į ECIU universiteto mokslo konferenciją susirinko virš 250 dalyvių iš įvairių Europos šalių, tarp kurių – ECIU universiteto bendruomenės nariai, mokslininkai bei suinteresuotosios šalys iš viešųjų ir privačių institucijų. Konferencijoje dalyvavo net 20 KTU atstovų: 15 tyrėjų bei 5 mokslo vadybininkai.

Pirmoji konferencijos diena prasidėjo atidarymo sesija, kurioje kalbas sakė ECIU prezidentas Màrius Martinez Muñoz, UAB mokslo prorektorė Assumpció Malgosa Morera, ECIU generalinė sekretorė Katrin Dircksen ir SMART-ER projekto mokslinis vadovas Xavier Gabarrell Durany.

ECIU konferencija
ECIU konferencija

Vėliau Europos Komisijos atstovas Stijn Delaure skaitė pranešimą „Tolesni Europos universitetų žingsniai mokslinių tyrimų srityje“. Ekspertas apžvelgė pagrindinius Europos mokslinių tyrimų erdvės politikos darbotvarkės veiksmus ir pateikė rekomendacijas, kaip įgalinti aukštojo mokslo institucijas.

Išskirtinis šios konferencijos bruožas – iššūkiais grįstas mokslinių tyrimų modelis (angl. Challenge-based research).

Renginys buvo orientuotas į interaktyvų forumą, kurio metu visos konferencijoje dalyvavusios visuomenės suinteresuotosios šalys turėjo galimybę aptarti bendrus visuomenei aktualius iššūkius, pasidalinti naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais ir gerąja patirtimi, rasti bendrus sąlyčio taškus bei identifikuoti galimo tolimesnio bendradarbiavimo būdus. Be to, dalyviai užmezgė naudingas pažintis ateities projektams.

Planavo būsimus projektus ir tyrimus

Renginyje dalyvavusios projekto SMART-ER KTU projekto vadovės prof. dr. Audronės Telešienės teigimu, mokslininkams labai svarbu ne tik komunikuoti apie savo atliktus tyrimus, bet ir bendrų interesų pagrindu susirasti patikimus partnerius tolesniems projektams. Tai padaryti lengviausia, kai partneriai jau dirba dominančioje srityje.

„ECIU universiteto konferencijoje vertingiausi buvo susitikimai, tinklaveikos momentai. Pavyzdžiui, pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programos „Horizon Europe“ kvietimus organizuotos dirbtuvės, kur jau susidėliojo projektų komandos. Dėl unikalios ECIU koncepcijos ­– į iššūkius orientuotus tyrimus, prie to pačio stalo susėdo ne tik tyrėjai, bet ir Europos miestų savivaldybių atstovai“, – teigia prof. dr. A. Telešienė.

Konferencijos svarbą taip pat pabrėžia KTU Mokslo ir inovacijų projektų centro vadovė Vilma Karoblienė: „Šis renginys buvo reali galimybė surasti partnerius projektinių veiklų vystymui su ECIU universiteto mokslininkais. Buvo džiugu matyti kolegas, dėliojančius konkrečius planus dėl būsimų projektinių paraiškų rengimo.“

Dalyvavimas „SMART-ER Seed“ programoje atvėrė kelią naujo projekto įgyvendinimui

Mokslinėje konferencijoje buvo aptarti mokslo ir inovacijų iššūkiai pagrindinėse SMART-ER projekto žiedinės ekonomikos, transporto ir mobilumo, energetikos ir tvarumo, atsparių bendruomenių mokslo srityse. Buvo surengta net 12 atskirų tematinių sesijų iš anksto atrinktiems iššūkiams (plačiau apie šiuos iššūkius ECIU Universiteto mokslinių tyrimų konferencijos santraukų knygoje). Šių sesijų metu vyko intensyvios diskusijos, buvo sugeneruota gausybė idėjų ir pasiūlyta daug perspektyvių problemų sprendimo būdų.

Konferencijos metu vyko plenarinė sesija „SMART-ER Seed“ programa (moderatorius Artur Silva, Aveiro universitetas). Šios sesijos metu įvairių „SMART-ER Seed“ programos projektų vykdytojai turėjo galimybę pristatyti savo mokslinių tyrimų temas, įgyvendinimo procesą, vykdomų ar baigtų projektų komandas ir rezultatus.

Pasak KTU docentės dr. Viktorijos Varaniūtės, vieno iš „SMART-ER Seed“ programos projekto vadovės, bendradarbiavimas su partneriais iš kitų ECIU tinklo universitetų užbaigus „SMART-ER Seed“ programos projekto veiklas nesibaigė, o tęsiasi toliau.

Anot jos, toks bendradarbiavimas yra itin svarbus siekiant toliau sėkmingai tęsti ir vystyti mokslo veiklas atstovaujamoje mokslo tematikoje, tuo pačiu perduodant mokslo žinias plačiajai visuomenei.

ECIU konferencija
ECIU konferencija

ECIU universiteto konferencijoje dalyvavo ir nemažai doktorantų. Dalyvavimas konferencijoje, o taip pat ir kitose ECIU universiteto veiklose, turi didelę reikšmę doktoranto karjerai. Tai akcentuoja ir KTU doktorantė Lina Morkūnaitė, taip pat dalyvavusi vieno iš ECIU „SMART-ER Seed“ programos projekto veiklose vadovaujant KTU docentui dr. Dariui Pupeikiui.

Dalyvavimas minėtame projekte kartu su ECIU universiteto partneriais suteikė jai galimybę vykdyti tarpdisciplinines veiklas ir tarpusavyje dalintis mokslo žiniomis ir gerąja patirtimi. Tokio sėkmingo bendradarbiavimo rezultatas – kartu su tarptautiniu konsorciumu, kuriame – ir ECIU universiteto partneriai, pateikta sėkminga projekto paraiška pagal tarptautinę Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programą „Horizon Europe“ – projektas gavo finansavimą ir netrukus bus pradėtas įgyvendinti.

Dėmesio sulaukė kviestinių svečių pranešimai

Antroji konferencijos diena prasidėjo Piliečių mokslo (angl. Citizen Science) bendruomenės pusryčiais, kuriuos vedė Fernando Vilariño (UAB). Kiek vėliau jis taip pat moderavo plenarinę sesiją „SMART-ER piliečių mokslo pilotinių projektų patirtis“, kurioje buvo pristatyti bendro kūrimo procesai ir pasidalinta piliečių mokslo srityje vykdytų trijų skirtingų pilotinių projektų patirtimi.

Didelio susidomėjimo konferencijoje sulaukė dviejų kviestinių svečių pranešimai. Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association, EUA) mokslo ir inovacijų direktorius Stephane Berghmans skaitė pranešimą „EUA atvirojo mokslo darbotvarkė 2025“.

EUA remia institucijas jų kelyje į atvirąjį mokslą.

ECIU konferencija
ECIU konferencija

Atvirasis mokslas tampa nauja norma, kai visi šios sistemos aspektai yra visapusiškai išvystyti tiek politikos, tiek įgyvendinimo lygmeniu. Šia tema plačiau savo pranešime „Atvirojo mokslo kaip naujos normos įtvirtinimas“ kalbėjo Karel Luyben, Europos atvirojo mokslo debesų asociacijos (angl.  European Open Science Cloud Association) prezidentas.

Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti UAB surengtose ekskursijose po laboratorijas, Aplinkos mokslo ir technologijų institutą, Maisto technologijų bandomąją gamyklą ir eksperimentinį ūkį. Šių ekskursijų tikslas buvo pasveikinti ECIU bendruomenės narius ir suinteresuotąsias UAB šalis, supažindinti su išskirtinėmis turimomis mokslinių tyrimų infrastruktūromis bei informacija, apie su jomis susijusias magistrantūros ir doktorantūros programas.

KTU pasirodė kaip aktyvus Europos universiteto aljanso dalyvis

Svarbu paminėti, jog ši konferencija buvo naudinga ne tik KTU tyrėjams, bet ir paties universiteto tarptautiškumo plėtrai bei ECIU universiteto bendruomenės stiprinimui.

ECIU konferencija
ECIU konferencija

„KTU komandos dalyvavimas renginyje neabejotinai prisidėjo ir prie mūsų universiteto, kaip aktyvaus Europos universiteto aljanso dalyvio, žinomumo“, – teigia V. Karoblienė.

Ši konferencija – vienas iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekto SMART-ER rezultatų.

Nors toks renginys buvo organizuojamas pirmą kartą, tačiau tikimasi, kad šis ECIU bendruomenės susibūrimas ir dalijimasis gerąja patirtimi ateityje taps ECIU universiteto tradicija.

Daugiau informacijos apie renginio turinį prieinama ECIU Universiteto mokslinių tyrimų konferencijos santraukų knygoje. Tuo tarpu konferencijos dalyvių bendradarbiavimo erdvėje galima susipažinti su konferencijos metu pristatytais stendiniais pranešimais, kviestinių pranešėjų pranešimų medžiaga bei rasti ECIU bendruomenės narių kontaktus potencialioms partnerystėms.