KTU dalyvaus dar dviejuose tarptautiniuose aukštojo mokslo bendradarbiavimą skatinančiuose projektuose

Svarbiausios | 2023-02-03

Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su kitais Europos inovatyvių universitetų konsorciumo (ECIU) nariais laimėjo du ypač svarbius projektus: Europos universitetų statuso (angl. European Status for ECIU University, ESEU) ir Europos ateities novatoriško švietimo kriterijų (angl. Future-proof Criteria for Innovative European Education, FOCI). Šių iniciatyvų tikslas – sustiprinti Europos universitetų bendradarbiavimą bei sukurti galimus kriterijus Europos diplomui (angl. European degree).

ESEU projektas

ESEU projekto tikslas ­– ištirti Europos universitetų teisinio statuso galimybes ir sustiprinti universitetų bendradarbiavimą. Projekto metu bus nagrinėjami įvairūs tarptautinio bendradarbiavimo teisiniai modeliai. ESEU projekto įgyvendinimui vadovaus trys universitetai, tarp jų ir KTU. Prie projekto taip pat prisijungė Europos Sąjungos šalių narių valdžios institucijos, tarp jų ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projektas prasidės nuo 2023 metų kovo mėnesio ir truks metus bei bus finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Patvirtintas biudžetas – 250 tūkst. eurų.

FOCI projektas

FOCI projekto tikslas – ištyrinėti kriterijus bei pateikti rekomendacijas Europos diplomo įgyvendinimui. Projekte bus remiamasi bendrų aukštojo mokslo programų bei kitų egzistuojančių tarptautinių bendradarbiavimo modelių pavyzdžiais.

Europos komisija pasirinko aštuonis universitetus vystyti FOCI projektą. Jame dalyvaus du ECIU konsorciumo universitetai, įskaitant KTU bei šeši universitetai iš YUFE ir EPICUR aljansų. Iniciatyva truks metus laiko, prasidės 2023 kovo mėnesį ir bus finansuojama iš Erasmus+ programos lėšų. Prie projekto prisidės Lietuvos studentų sąjunga.

Šiuo metu ECIU sudaro keturiolika inovatyvių universitetų, juos vienija antreprenerystė, inovacijų vystymas, mokymosi visą gyvenimą svarba, aukštojo mokslo sistemai, ir siekis sukurti papildomą pridėtinę vertę bei teigiamą poveikį Europos bendruomenei. Nuo 2019 m. ECIU nariai vysto Europos Universiteto – ­­ ECIU universiteto, veiklas.