KTU garbės daktaru inauguruotas Hamburgo technologijos universiteto profesorius Cornelius Herstatt

Svarbiausios | 2019-12-11

Gruodžio 9 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) garbės daktarų gretas papildė dar viena iškili asmenybė – iškilmingo Senato posėdžio metu regalijos įteiktos Hamburgo technologijos universiteto (Vokietija) Technologijų ir inovacijų valdymo instituto profesoriui dr. Cornelius Herstatt. Garbingu apdovanojimu profesorius įvertintas už tęstinę partnerystę, vykdant mokslinius tyrimus ir ugdant jaunuosius mokslininkus technologijų bei inovacijų vadybos srityje.

„Kai prieš daugelį metų pirmą kartą atvykau į KTU, net negalėjau pagalvoti, jog kada nors būsiu įvertintas tokiu garbingu apdovanojimu. Tapti garbės daktaru man – didelė privilegija. Dėkoju už išreikštą pasitikėjimą manimi ir ne vienerius metus trukusį sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis mokslininkais, magistrantais ir doktorantais. Norėčiau ir toliau skatinti bei įkvėpti KTU jaunuosius mokslininkus ieškoti naujų galimybių ir nebijoti iššūkių“, – sakė KTU garbės daktaras prof. C. Herstatt.

Prof. dr. C. Herstatt – Hamburgo technologijos universiteto profesorius, taip pat vizituojantis profesorius MIT Sloan school of management, Santa Clara (JAV), Japonijos, Australijos, Indijos, Afrikos universitetuose. 1998 m. jis Hamburgo technologijos universitete įkūrė ir iki šiol vadovauja Technologijų ir inovacijų valdymo institutui. Šio instituto veikla globali ir reikšminga pasaulinei mokslo bei inovacijų raidai, ypač žiedinės ekonomikos, pramonės, darniųjų inovacijų srityse. Profesorius taip pat yra Frugaliųjų inovacijų tyrimų instituto steigėjas bei Europos technologijų ir inovacijų vadybos instituto steigiantysis partneris. Šių institutų veiklos itin svarbios KTU vystant inovacijos ir startuolių ekosistemą.

C. Herstatt mokslinė veikla apima daugelio šalių, visų pirma Vokietijos, JAV, taip pat Japonijos, Indonezijos, Indijos, Pietų Afrikos inovacijų raidos ir industrinių inovacijų tyrimus bei taikomąją plėtrą.

Indėlis į KTU veiklą

„Universiteto bendruomenės vardu dėkodamas jums už reikšmingą bendradarbiavimą, norėčiau pabrėžti vieną ypatingą momentą. Šiemet KTU drauge su kitais Europos universitetais įsitraukė į unikalų vieningo Europos universiteto kūrimo projektą. Tai novatoriškas, analogų neturintis švietimo modelis, atveriantis dideles galimybes KTU. Būtent profesorius Cornelius Herstatt vienas pirmųjų padėjo mums stiprinti ryšius su Europos inovatyvių universitetų konsorciumu. Mes taip pat reiškiame dėkingumą už paramą jauniesiems KTU mokslininkams, vykdant filantropinę veiklą. Viliuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ateityje taps dar tvaresnis ir vertingesnis“, – inauguracijos ceremonijos metu sakė KTU rektorius prof. dr. Eugenijus Valatka.

Tarptautinių ryšių plėtra visada buvo viena pagrindinių strateginių KTU krypčių, prie kurios vystymo reikšmingai prisidėjo ir prof. dr. C. Herstatt.

Nuo 2012 m. profesorius itin aktyviai prisideda prie KTU inovacijų srities mokslininkų rengimo, vesdamas seminarus, vadovaudamas mokslininkų stažuotėms Hamburgo technologijos universitete, rengdamas bendras mokslo publikacijas su KTU tyrėjais.

Prof. dr. C. Herstatt kasmet neatlygintinai skaito paskaitas KTU Inovacijų ir antreprenerystės vei Tarptautinio verslo II pakopos studijų programų studentams, veda seminarus doktorantams, konsultuoja inovacijų tyrimų metodologijos klausimais.

2016 m. profesorius žymiai prisidėjo, kad KTU taptų vienu iš 13 Europos inovatyvių universitetų vienijančio konsorciumo (ECIU) narių.

Nuo 2018 m. C. Herstatt iniciatyva KTU kartu su 6 šalių aukštosiomis mokyklomis pradėjo vykdyti jungtinę antrosios pakopos studijų programą Global technology and innovation management & entrepreneurship (GTIME).

Prof. C. Herstatt yra KTU doktorantės J. Čeičytės, rengiančios disertaciją tema „Atsakingosios inovacijos: inovacijų tinkle vaidmuo“ mokslinis konsultantas. Jis taip pat yra dr. V. Dlugoborskytės disertacijos „The influence of team diversity and Openness on innovation team outcomes“ gynimo tarybos narys.

Profesoriaus kvietimu dr. V. Dlugoborskytė nuo 2019 m. sausio mėnesio yra mokslo darbuotoja Hamburgo universiteto Technologijų ir inovacijų valdymo institute, C. Herstatt vadovauja jos habilitacijos procesui Vokietijoje. Šią iniciatyvą planuojama vystyti ir ateityje.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku