KTU Informatikos fakulteto mokslininkų tarptautinis projektas gavo puikų ekspertinį įvertinimą

Svarbiausios | 2015-10-19

Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto (KTU IF) mokslininkų komandos įgyvendintas tarptautinis projektas „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros  išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“ gavo puikų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų įvertinimą. Ekspertai linki ir toliau taip sėkmingai vystyti mokslą Lietuvoje.

KTU Informatikos fakulteto dekano E. Bareišos vertinimu, projektui „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros  išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“ suteikta Europos Sąjungos Socialinio fondo finansinė parama yra svarus indėlis ugdant mokslo tarptautiškumą.

Projektą vykdę 37 mokslininkai sukūrė išmaniosios aplinkos programinį karkasą, integruojantį daiktų interneto įrenginius, išmaniąsias paslaugas ir kontekstines vartotojo sąsajas. Projektas buvo vykdomas be partnerių Informatikos fakulteto visų katedrų jungtinėmis pajėgomis pagal katedrų mokslinių veiklų sritis. Iš viso buvo sukurti 5 prototipai:

  • Išmaniosios aplinkos daiktų integracijos steko prototipas.
  • Universalaus M2M transformacijų įrankio prototipas.
  • Interneto paslaugų skirtų debesų paslaugoms teikti automatizuoto testavimo sistemos prototipas
  • Modelių virtualios aplinkos prototipo programinis komponentas
  • Paciento kontroliuojamos analgezijos modelio prototipo programinis komponentas

Viena iš sukurtų technologijų leidžia įvertinti paciento vaistų leidimo iniciavimo bei apnėjos atsiradimo tikimybių parametrus, kita – rašyti tekstą kompiuterio ekrane, įtempiant veido raumenis arba akies mirksniais. Norėdamas valdyti sistemą, žmogus ant kaktos turi užsidėti specialų lankelį. Ant lankelio yra jutikliai, kurie nuskaito žmogaus kaktos raumenų aktyvumą. 

Projekto vadovė KTU IF dėstytoja Virginija Limanauskienė išskyrė tris projekto tikslus:

  • sukurti išmaniosios aplinkos daiktų integracijos metodiką ir technologiją,
  • sukurti ir ištirti taikomąsias išmaniąsias interneto paslaugas ir sąsajas bei jų projektavimo ir testavimo metodiką,
  • sukurti žmogaus fiziologiniais modeliais pagrįstas interneto paslaugas ir ištirti jų medicininį taikymą analgezijoje.

Projekto tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti ir labai gerai įvertinti išorės ekspertų. Pastebima, kad projekto eigoje patobulėjo mokslinio darbo kokybė. Tyrimui naudoti realių pacientų duomenys gauti iš Alberto Einšteino medicinos kolegijos JAV anestezeologijos skyriaus. 

Projektas vyko tris metus (2012 m. iki 2015 m. rugpjūčio mėn.). Šiuo laikotarpiu buvo publikuota 14 mokslinių straipsnių, tarptautinėse konferencijose skaityta 18 pranešimų. Publikacijos buvo pristatomos konferencijose Bulgarijoje, Čekijos Respblikoje, Ispanijoje, JAV, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Didžiojoje Britanijoje.  Projektas buvo vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. 

Projekto sėkmę ir kokybiškus rezultatus ypatingai lėmė R.Damaševičiaus, V.Štuikio, A.Venčkausko, V.Pilkausko, H.Pranevičiaus, T.Blažausko, T.Skersio indėlis ir aktyvus darbas.