KTU ir toliau užtikrintai gerina reitingų rezultatus

Svarbiausios | 2019-06-04

Šiandien paskelbti naujausi, 2019 metų tarptautinio aukštųjų mokyklų reitingo „U-Multirank“ rezultatai. Šiemet juose Kauno technologijos universitetas (KTU) įvertintas dar geriau nei pernai – pagerinti net 15-a kriterijų iš 34-ių, o 6-iuose kriterijuose Universitetas pakilo per vieną ar kelias pozicijas pagal rezultatų grupes.

Vertinant 2019 metų KTU veiklą, didžiausias pokytis įvyko „Tarptautiškumo“ srityje. Joje KTU iš viso pakilo net per 6 rezultatų grupes. Augimą lėmė gerėjanti tarptautinių studijų programų kokybė, išaugusios tarptautinio personalo gretos, padidėjęs bendrų publikacijų su užsienio mokslininkais ir mokslo daktaro laipsnį apgynusių užsieniečių skaičius Universitete.

„Tiek anksčiau skelbtų nacionalinių, tiek naujausių tarptautinių „U-Multirank“ reitingų rezultatai atskleidžia, kad šiemet mūsų Universitetas atkakliai ir sėkmingai stiprino savo įvaizdį tarptautinėje erdvėje. Daugiau nei trečdaliu išaugęs tarptautinių bakalauro ir magistro programų vertinimas – fantastiškas pasiekimas. Tai – pirmieji ilgo, tikslingo ir tikrai dar tik pradedančio įsibėgėti darbo rezultatai, kuriais galime pasidžiaugti“, – teigia KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė.

Taip pat žymus rezultatų pagerėjimas pastebimas „Žinių perdavimo“ srityje. Šioje srityje KTU pavyko pagerinti rezultatus pagal 4-ių kriterijų rodiklius ir 3-juose kriterijuose Universitetas pakilo iš viso per 4-ias rezultatų grupes. Augimas pastebimas publikacijų su verslo atstovais ir pateiktų patentų skaičiuje bei KTU mokslininkų publikacijų citavimų patentuose skaičiuje.

„Augantis registruotų patentų kiekis bei itin žymiai pakilęs strateginių partnerysčių kriterijaus vertinimas rodo ir kitą mūsų tikslinį prioritetą – tarporganizacinio bendradarbiavimo skatinimą. Tarptautiškumo didinimas, bendradarbiavimo skatinimas bei tinklaveikos plėtojimas yra ilgalaikiai tikslai, reikalaujantys nepertraukiamo įsitraukimo, komandinių iniciatyvų ir atkaklaus darbo. Tad tikime, kad gerėjantys rezultatai – tik kukli akivaizdžių gerųjų pokyčių pradžia“, – įsitikinusi L. Jurkšienė.

Nuo 2014 metų vykdomame reitinge „U-Multirank“ vertinama daugiau nei 1600 universitetų ir kolegijų iš 95 pasaulio šalių. Aukštosios mokyklos jame vertinamos pagal keletą pagrindinių sričių, atspindinčių esminius universitetų ir kolegijų vertinimo aspektus: „Mokymas ir mokymasis“ (Teaching + Learning), „Moksliniai tyrimai“ (Research), „Žinių perdavimas“ (Knowledge Transfer), „Tarptautiškumas“ (International Orientation), „Įsitraukimas regione“ (Regional Engagement).

Kiekviena iš šių sričių taip pat išskirstoma į atskirus kriterijus. Remiantis reitinge dalyvaujančių aukštųjų mokyklų pasiekimais vertinamose srityse, kiekvienas kriterijus vertinamas atskirai, rezultatą priskiriant vienai iš penkių rezultato grupių (skalėje nuo A „labai gerai“ (angl. very good) iki E „silpnai“ (angl. weak).

Šiais metai KTU „U-Multirank“ reitinge surinko 5 aukščiausius „A“ įvertinimus skirtingiems atskirų sričių kriterijams: meninė produkcija („Mokslinių tyrimų“ sritis), pumpurinės įmonės („Žinių perdavimo“ sritis), bakalauro ir magistro laipsnio studijų absolventų įsitraukimas regione bei kapitalo iš regioninių šaltinių pritraukimas („Įsitraukimo regione“ sritis).

„U-Multirank“ nesiekia pateikti reitinguotą aukštųjų mokyklų sąrašą – reitingo organizatoriai kiekvieną reitinguojamą sritį išskirsto į siauresnes, taip padėdami būsimiems studentams išsirinkti universitetą pagal labiausiai dominančias sritis ir studijų programas.  Kiekvienais metais duomenys apie pasirinktas studijų sritis atnaujinami, tad būsimas studentas gali įvertinti ir universiteto pasiekimus svarbiausiose veiklos srityse, ir patrauklią studijų sritį.

 

 

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku