KTU reiškia užuojautą Prezidentui Valdui Adamkui netekus žmonos

Svarbiausios | 2023-05-21

Šiandien amžinojo poilsio iškeliavo KTU garbės daktaro Prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkienė. Visa Kauno technologijos universiteto bendruomenė reiškia gilią užuojautą Prezidentui šią sunkią akimirką.

Garbės daktaro vardas V. Adamkui suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

V. Adamkaus iniciatyva KTU absolventai stažavosi JAV, kur gilino savo aplinkosaugos žinias;

jo pastangų dėka KTU Inžinerinės ekologijos katedra gavo JAV Aplinkos apsaugos agentūrų mokslinių tyrimų ataskaitas, mokslo žurnalų ir kitos literatūros konspektus;

Prezidentas palaikė KTU Aplinkos inžinerijos instituto iniciatyvą pradėti leisti mokslo žurnalą „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“. Jis yra šio žurnalo redkolegijos narys;

Tapęs Prezidentu, V. Adamkus lankėsi Universitete, dalyvavo apskritojo stalo diskusijose, KTU auloje yra susitikęs su Kauno studentija;

V. Adamkus buvo įsteigęs savo vardo premiją. 600 JAV dolerių (550 Eur) buvo skiriami geriausiam KTU metų doktorantui arba magistrui, o 400 JAV dolerių (370 Eur) studentui, kuriantiems ar studijuojantiems gamtą tausojančias technologijas.