KTU rektorius išrinktas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentu

Svarbiausios | 2018-10-03

Rugsėjo 28 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) įvyko pirmasis antrojo pusmečio Lietuvos rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Posėdyje paskelbti LURK viceprezidento ir LURK Infrastruktūros ir finansų komiteto pirmininko rinkimai. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentu vienbalsiai išrinktas Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius prof. Eugenijus Valatka. Prieš tai viceprezidento pareigas laikinai ėjo laikinoji KTU rektorė doc. Jurgita Šiugždinienė pakeitusi Klaipėdos universiteto (KU) rektoriaus pareigų atsisakiusį prof. Eimutį Juzeliūną. Naujai išrinktas KTU vadovas pirmą kartą eis šias pareigas.

Pirmajame 2018 – 2019 mokslo metų posėdyje LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas Lietuvos rektoriams pristatė ir apibendrino 2018 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatus. Pasak pranešėjo, dėl gerokai padidėjusių reikalavimų priimtųjų į universitetus šiemet sumažėjo 5 proc., o į kolegijas priimta tiek pat, kiek pernai.  Universitetuose liko 830, kolegijose – 4500 neužimtų valstybės finansuojamų vietų. LAMA BPO prezidento prognozėmis, kitąmet, jei nesikeis finansavimo modelis, abiturientų lygis ar reikalavimai stojantiesiems, teisės stoti neteks apie 30 proc. 2019 metų abiturientų.

Pasak kitos pranešėjos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento direktorės Eglės Rudėnienės, dabartinė studijų finansavimo sistema motyvuoja surinkti kuo daugiau studentų, dėl ko neretai nusigręžiama nuo studijų kokybės. Pertvarkant sistemą, E. Rudėnienė siūlė susitelkti į valstybės plėtros poreikį, konkurenciją dėl studentų transformuoti į pastangas gerinti studijų kokybę.

Po LURK posėdžio vykusiame LAMA BPO Visuotiniame susirinkime patvirtinta valdyba ir išrinktas prezidentas. Juo vienbalsiai išrinktas šias pareigas ir lig šiol ėjęs prof. P. Žiliukas.

Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) yra asociacija, kurią sudaro universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai. LURK koordinuoja aukštųjų mokyklų rektorių (direktorių) tarpusavio ryšius bei ryšius su valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijomis.

Konferencijos tikslai  – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, Aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.