Kursai doktorantams – gausios žinios, unikali patirtis ir bendradarbiavimas

Universitetas | 2015-10-21

Įsibėgėjant naujiems mokslo metams, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Strateginio valdymo katedra universiteto doktorantus, besidominčius ir atliekančius tyrimus inovacijų ir technologijų valdymo, tarptautinio verslo ir antreprenerystės srityse, pakvietė į intensyvų kursą „Inovatika ir globali žinių ekonomika“.

Nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 2 d. vykę kursai padėjo dalyviams įsigilinti į inovacijų mokslo pagrindus, inovacijų kūrimo globaliuose tinkluose procesus, inovacinės veiklos vertinimą, atvirkštinių inovacijų sklaidos iššūkius bei išgirsti daug naudingų patarimų, susijusių su mokslinės veiklos rezultatų publikavimu.

Vertingos žinios – iš inovacijų profesionalų lūpų

Šiame intensyviame kurse savo unikaliomis žiniomis ir patirtimi dalijosi mokslininkai, kurių mokslinės veiklos rezultatai yra pripažįstami visame pasaulyje.

Tai profesorius Maxas von Zedwitzas, pasaulinės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų ekspertas, pasaulinio tyrimų tinklo GLORAD vadovas, nuo 2015 m. rugsėjo einantis profesoriaus ir projekto vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas ir KTU EVF Strateginio valdymo katedroje; Hamburgo technologijos universiteto profesorius Cornelius Herstatt‘as, kuris taip pat yra ir Hamburgo technologijos universiteto Technologijų ir inovacijų valdymo instituto direktorius; KTU profesorius ir Sveikatos telematikos mokslo instituto direktorius Arminas Ragauskas, kuris vykdo didelių apimčių tarptautinius mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektus, taip pat KTU Strateginio valdymo katedros vedėja prof. Monika Petraitė.

Nepaisant skirtingų kontekstų, kuriuose vystėsi šių mokslininkų karjera, visus juos vienijantis veiksnys, kurį mokslininkai akcentavo pasakodami savo sėkmės istorijas, yra noras siekti didžių dalykų ir nuolatinės pastangos nepasiduoti ir bandyti iš naujo, susidūrus tiek su mažomis, tiek su didelėmis kliūtimis.

Užsiėmimuose dalyvavo nemažas būrys ne tik socialinių, bet ir technologinių mokslų studentų, kai kurie jų dar studijuojantys magistrantūros ir bakalauro studijų programose. Tokia studentų įvairovė, nepamirštant ir tarptautinių studentų, sudarė puikias galimybes susipažinti su skirtingais mąstymo būdais, mokslinių interesų sritimis, atliekamais tyrimais ir galbūt tolimesnio mokslinio bendradarbiavimo galimybėmis.

Bendradarbiavimo svarba ir nauda

Vedamos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai neapsiribojo EVF konferencijų sale. Galiausiai persikelta į Santakos Slėnio erdves, kur laisvu nuo intensyvių kursų laiku dalyviai galėjo apžiūrėti tarptautinę parodą „Dizainas, kuris pasotina pasaulį“.

Vis praktiniai užsiėmimai buvo nukreipti į bendradarbiavimo skatinimą, dalyviams jungiantis į grupeles užduotims atlikti. Dirbdami kartu, studentai ieškojo atsakymų, kaip sėkmingai įsitraukti į inovacijų kūrimo proceso etapus, kaip teisingai suformuluoti hipotezes tyrimams atlikti, kaip parengti aukšto lygio moksliniuose žurnaluose publikuotiną straipsnį – bandymai kartu rasti atsakymus į šiuos ar panašius klausimus juos pavaizduojant grafiškai, skatino įvairiaspalvių modelių radimąsi.

Kursų metu pateikti pavyzdžiai parodė, kad inovacijų kūrimo procese sėkmingai bendradarbiaujantys tarptautiniai ekspertai ir jų įžvalgos svariai prisideda nuo novatoriškų produktų vystymo. Būtina atlikti tam tikrus žingsnius, kurie vestų prie aktyvesnio bendradarbiavimo, o tokie kursai tampa vienu jų. Tai puiki terpė žinioms ne tik įgyti bet ir jomis dalintis.

Kristina Grumadaitė, KTU EVF Strateginio valdymo katedros doktorantė