LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos dviem KTU mokslininkams

Svarbiausios | 2020-09-14

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos mokslų akademija (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, paskyrė 15 stipendijų geriausiems šalies jauniesiems mokslininkams humanitarinių, socialinių, fzinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo srityse. Net 2 stipendijos skirtos Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkams.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse stipendija skirta dr. Inetai Žičkutei. Vykdomų tyrimų tema „Lyderystės įgūdžių darbo rinkoje vertinimas pasitelkiant dirbtinį intelektą“. Technologinių mokslų srityje – dr.Tadui Dambrauskui, kurio vykdomų tyrimų tema „Nano matmenų kalcio silikatų (CaO/SiO2 = 1,5–2,0) sintezė ir funkcinės savybės“.

Šiais metais Lietuvos mokslų akademijai buvo pateiktos 62 paraiškos: 18 humanitarinių ir socialinių mokslų bei 44  fzinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių. Iš viso buvo pateikta paraiškų iš 12 institucijų. Konkursų laimėtojai tyrimus vykdys 12 mėnesių. Pasibaigus stipendijų mokėjimo laikui, mokslininkai turės pateikti ataskaitas apie vykdytų tyrimų rezultatus. Pakartotinai pretenduoti gauti stipendiją naujiems tyrimams vykdyti mokslininkas galės po dvejų metų, jeigų jų ataskaitos buvo įvertintos teigimai.

Lietuvos mokslų akademija nuo 2010 m. kasmet organizuoja LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio populiarumo. Stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą ir konkurenciją, remti talentingų jaunųjų mokslininkų tiriamuosius darbus. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus. Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos arba savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai, pateikę paraišką stipendijai gauti. Kandidatai  turi turėti mokslų daktaro laipsnį ir būti Lietuvos Respublikos piliečiai.

Šaltinis: http://www.lma.lt/news/984/38/Lietuvos-mokslu-akademijos-stipendijos-geriausiems-salies-jauniesiems-mokslininkams

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku