Marketingo specialistas per trumpesnį laiką: verslo vadybos bakalauro laipsnį suteikianti studijų programa Marketingas – dabar 3 metų trukmės

Svarbiausios | 2022-05-18

Pandemijos iššaukti verslo pokyčiai patvirtina būtinybę rengti rinkodaros darbuotojus, gebančius sparčiai įsisavinti naujausias žinias per itin trumpą laiką. Globalių pokyčių sparta paskatino KTU trumpinti universitetines rinkodaros studijas ir taip mažinti laiko atotrūkį tarp verslo pokyčių spartos ir būsimo darbuotojo – profesionalo pasirengimo darbo rinkai.

Rinkodara yra sritis, kurios žinios ir darbuotojo įgūdžiai yra stipriai veikiami technologijų, inovacijų, vartotojų elgsenos ir vertybinių tendencijų visuomenėje bei pokyčių versle.

Studijų programos trumpinimas susijęs su tikslinio segmento (dabartinių mokyklas baigiančių jaunuolių) savybėmis ir poreikiais. Jie atstovauja Z kartai, kuri pasižymi tuo, jog yra technologiškai nuovoki, inovatyvi ir kūrybinga.

Svarbiausia čia – įsimintina patirtis, apie kurią galima papasakoti aplinkiniams. Remiantis atliktais moksliniais tyrimais, šios kartos atstovai yra pripratę prie staigių pokyčių, todėl trokšta ir greitų rezultatų. Tuo pačiu šios kartos atstovai laikomi idealistais, siekiančiais pakeisti pasaulį ir nepaisančiais autoritetų. Mokymasis šios kartos atstovams yra mokymasis dėl savęs, ne dėl kitų. Todėl trukmė tampa itin aktuali, renkantis studijas.

Technologijų inovacijos, nuotolinio mokymosi galimybės, didelis jaunimo IT raštingumas keičia ir paties studento lūkestį – karjerai svarbias kompetencijas įgyti per trumpesnį laikotarpį. Matydamas darbo rinkos pokyčius rinkodaros srityje, studentas renkasi „spartesnes“ studijas.

Nacionalinis ir tarptautinis studijų kontekstas

Daugelyje Europos šalių trejų metų trukmės bakalauro studijos, ypač verslo ir viešosios vadybos krypčių grupėje, yra visuotinai priimta daugiametė praktika. Panašaus profilio bakalauro 3 metų trukmės programos vykdomos „trigubą karūną“ („Tripple Crown“ (AACSB, Equis, AMBA) akreditacija) turinčiose verslo mokyklose, universitetuose, kaip Liublianos (Slovėnija), Kozminski (Lenkija), Aalto (Suomija), Tilburg (Nyderlandai), Radboud (Nyderlandai), Lancaster (JK) ir kt. Lietuvoje taip pat kasmet didėja trumpesnės trukmės universitetinių studijų programų skaičius.

Marketingo studijų programos tikslas ir rezultatai pasiekiami atsižvelgiant į Nepriklausomo rinkodaros instituto tarptautinį profesinį standartą „CIM“ (angl. Professional Marketing Competencies) bei Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) profesinių marketingo kompetencijų standartą, atitinkantį Europos rinkodaros konfederacijos sistemą, taip pat rinkodaros studijų krypties apraše (LR ŠMSM įsakymu patvirtintą 2021 m. spalio 11 d. Nr. V-186) įvardytus bendruosius ir specialiuosius studijų rezultatus.

Programos turinys ir didaktika konstruojama vadovaujantis Tarptautinės pažangių verslo mokyklų asociacijos (AACSB) pripažinta mokymo ir mokymosi metodika. Ši metodika leidžia derinti studento ir dėstytojo, darbdavio ir universiteto lūkesčių rezultatą, vertinant programos efektyvumą tiesioginiais ir netiesioginiais jos vertinimo rodikliais ir taip pasiekti tvarią bei konkurencingą studijų kokybę tarptautiniu mastu.

Marketingo studijų programa skirta ugdyti rinkodaros specialistus, turinčius holistinį požiūrį į marketingą įgalinančių naujausių srities žinių, strateginį bei kritinį mąstymą, verslumo bei lyderystės kompetencijas, kurių visuma užtikrintų programos absolventų gebėjimus savo profesinėje veikloje ir visuomenėje tapti lyderiais, darančiais pokytį.