Prof. E. Staniškienė – naujoji „Copernicus“ viceprezidentė

Svarbiausios | 2022-01-12

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė Dr. Eglė Staniškienė prieš metus buvo išrinkta į Europos universitetus vienijančio aljanso „Copernicus“ patariamąją tarybą (ang. Copernicus Alliance Advisory Board), kur drauge su kitais tarybos nariais prisidėjo prie aljanso veiklos principų įgyvendinimo. Šis ženklus jos indėlis į darbą neliko nepastebėtas kolegų, tad nuo šių metų pradžios jai buvo pasiūlyta užimti viceprezidentės poziciją.  

„Copernicus“ aljansas – Europos universitetų ir kolegijų tinklas, padedantis žmonėms ir institucijoms aukštojo mokslo aplinkoje kūrybiškai spręsti rytojaus uždavinius bendradarbiaujant, kartu kaupiant žinias ir kompetencijas, reikalingas tvariam pasauliniam vystymuisi bei aktyviai bendraujant su politikos formuotojais, kūrėjais. Plačiau papasakoti apie darbą aljanse paprašėme pačios E. Staniškienės.

– Prieš metus buvote išrinkta į Copernicus aljanso patariamąją taryba, o šiemet esate paskirta į „Copernicus“ viceprezidentės pareigas. Ką jums reiškia toks aljanso narių įvertinimas?

– Man tai ypač svarbus įvertinimas, nes buvo parodytas pasitikėjimas mano indėliu į darbą. „Copernicus“ aljansas yra vienas iš įtakingiausių Europos aukštųjų mokyklų tinklų, įsipareigojęs siekti darnumo. Darnus vystymasis man svarbus ir kaip mokslininkei, tyrinėjančiai organizacijų darnumą, ir bendražmogiškąją prasme, artimas savo vertybėmis. Todėl tikrai malonu prisidėti prie šio aljanso vystymo.

– Kuo universitetams svarbus darnus vystymasis?

– Į universitetus sudėta daug lūkesčių, iš jų tikimasi ir atsakingų mokslinių tyrimų, kurie kurtų vertę visuomenei, ir transformuojančio mokymosi studijose, ir visų organizacinių procesų organizavimo taip, kad būtų kuo mažesnis poveikis aplinkai. Universitetų vaidmuo siekiant darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo yra itin svarbus. Aukštosios mokyklos ne visada žino, kaip tuos lūkesčius patenkinti.

„Copernicus“ aljanso tikslas yra dalinantis žiniomis ir bendradarbiaujant padėti Europos aukštojo mokslo institucijoms visomis savo veiklomis prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

– Ar „Copernicus“ aljansui vadovausite viena, ar dalinsitės naująsias pareigas su kitais nariais?

– „Copernicus“ aljansui vadovausime trise, visi vienodose pozicijose co-president. Mūsų trijų vadovų komandą balsavimo teisę turintys aljanso nariai palaikė vienbalsiai. Bendras mūsų trijų vadovavimas (co-presidency principu) buvo sąmoningas pasirinkimas. Iki šiol aljansui vadovavo prezidentas ir vykdomasis direktorius, prezidento pozicija visuomet buvo aukštesnė.

Bendru vadovavimo modeliu mes palaikome lygybę ir demokratiją, esame pasirengę pasidalinti pareigomis, sutelkti savo kūrybinį mąstymą, susitarti dėl bendrų sprendimų. Taip pat ketiname į aljanso veiklas labiau įtraukti patariamosios tarybos narius, kad spėtume įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

– Gal jau žinote pagrindinius savo darbus aljanse?

– Pastaraisiais metais aljansas savo veiklą vykdė orientuodamasis į keletą krypčių: skatino darnaus vystymosi švietimo lyderystę ir profesinį tobulėjimą, vystė kokybės užtikrinimo ir vertinimo sistemas aukštajame moksle, siekiant darnaus vystymosi tikslų, skatino patirtimi grįstą paramą darnaus vystymosi švietimui aukštajame moksle, viešino aukštojo mokslo institucijų iniciatyvas bei praktikas, skirtas darniam vystymuisi.

Kartu su komanda planuojame tęsti pagrindines aljanso veiklos kryptis bei daugiau dėmesio skirsime bendrų tyrimų ir mokslo projektų vystymui. Artimiausiu metu prisijungsiu prie kasmetinės „Copernicus“ aljanso konferencijos organizacinio ir mokslinio komiteto veiklų. Aljanso vadovų atsakomybė – strateginių aljanso krypčių vystymas, aljanso narių bendradarbiavimo palaikymas, taip pat ir aljanso plėtra. Pirmiausia sieksime, kad aljanso nariai gautų daugiau vertės iš narystės aljanse.

– Ar tai yra terminuota darbo sutartis?

– Tai yra savanoriškos veiklos sutartis dvejiems metams (2022-2023 m.).

– Kuo KTU naudingas bendradarbiavimas su „Copernicus“ aljansu?

– Dalyvaudami šiame darnių Europos universitetų aljanse KTU yra matomas tarptautinėje erdvėje, atpažįstamas kitų tinklui priklausančių Europos universitetų. Universitetui tai yra svarbus bendradarbiavimas su tolimesnėmis ateities perspektyvomis. „Copernicus“ aljansas yra puiki platforma, organizuojanti renginius, kuriuose esami ir būsimi nariai gali dalytis ištekliais bei kartu vystyti naują universitetų veiklos modelį, prisidedantį prie darnaus pasaulio vystymosi.

„Copernicus“ aljansas bendradarbiauja ir su politikos formuotojais, įsitraukia ir teikia pasiūlymus svarstant universitetams aktualius dokumentus Europos Komisijoje (pvz., atvirojo mokslo principų taikymą Europos erdvėje). Šiuo metu aljansas pakviestas dalyvauti diskusijose svarstant mokslinių tyrimų vertinimo sistemos pokyčius Europos Sąjungoje.

Tinkle yra ir bendrų mokslinių tyrimų, bendros projektinės veiklos, bendrų iniciatyvų studijose galimybės. Praėjusių metų pabaigoje su „Copernicus“ aljanso nariais KTU kaip partneris laimėjo  ERASMUS+ projektą „Leveraging Individual SDG Contributions by University Staff“, kuris šiemet bus pradedamas įgyvendinti.

– Kiek laiko bendradarbiaujate su „Copernicus“ aljansu?

– Su šiuo aljansu bendradarbiauju virš trijų metų. Šio tinklo vertybės – pagarba, bendradarbiavimas, įsipareigojimas vadovautis holistine Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 perspektyva – ne deklaratyvios, bet realiai veikiančios tarp tinklo narių. Man tai leido greitai ir aktyviai prisidėti prie pradėtų veiklų. Įsitraukiau į bendrų projektų rengimą, bendrus tyrimus, dalyvavau metinėse aljanso konferencijose.

KTU – vienas pirmųjų Universitetų Centrinėje ir Rytų Europoje, siekiantis tapti sektinu pavyzdžiu kitiems ir būti lyderiaujančiųjų gretose. Būdama „Copernicus“ aljanso patariamojoje taryboje su organizacija susipažinau iš arčiau, tad tai paskatino mane kandidatuoti į viceprezidentės poziciją.