Buvusio KTU prorektoriaus doc. R. Chomskio atminimo popietėje – tapybos darbų paroda „Profesorių portretai“

Universitetas | 2019-09-08

Kauno technologijos universitetas (KTU) kviečia dalyvauti buvusio KTU prorektoriaus doc. Romano Chomskio atminimo popietėje rugsėjo 24d. 11 val. KTU Centrinių rūmų III aukšte, Senato salėje. Jos metu vyks buvusio KTU prorektoriaus tapybos darbų  „Profesorių portretai“ paroda, skirta jo 100-osioms gimimo metinėms atminti.

KTU muziejus turi 15 prorektoriaus R. Chomskio tapytų portretų, kurie 1990 m. balandį – gegužę  pirmą kartą buvo eksponuoti tuometiniuose Elektronikos rūmuose.

Rektorius prof. K. Baršauskas su rektorato nariais A. Martynaičiu, R. Chomskiu, H. Petrusevičiumi ir P. Švenčianu apžiūri studentų bendrabučio statybas, 1963 m.

Parodoje „Profesorių portretai“ lankytojai galės pamatyti paveikslus iš KTU muziejaus fondų ir prorektoriaus sūnaus Romano Chomskio šeimos archyvo. Tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bei Kauno politechnikos instituto profesorių portretai.

Charakteringas R. Chomskio tapytų paveikslų bruožas yra portreto fone nutapyti su jo vaizduojama asmenybe susiję simboliai ar vaizdai.

Prof. Mykolo Kaveckio portreto fone nutapyta jo surinkta mineralų kolekcija, prof. V. Biržiškos – lentynos su knygomis, kadangi jis buvo VDU bibliotekos įkūrėjas ir ilgametis direktorius. Taip pat matematiko prof. J. Matulionio portreto fone – matematikos simboliai, chemiko prof. J. Janickio – chemijos laboratorijos prietaisai, o rektoriaus prof. K. Baršausko – KPI Centriniai rūmai, kuriuose jis dirbo būdamas rektoriumi.

1990 m. balandžio 19 d., pristatydamas parodą Elektronikos rūmuose, doc. Algirdas Makarevičius laikraštyje „Studijų aidai“ rašė: „Dabar mes – Technikos universitetas. Tačiau niekad neatsisakysime savo istorijos, atminimo tų asmenybių – senųjų profesorių, kurie ugdė technikos mintį Lietuvoje“.

Apie Romaną Marijoną Chomskį

Romanas Marijonas Chomskis gimė 1919 m. liepos 29 d. Rietave. Augo gausioje, trylikos vaikų, šeimoje. Jo tėvas buvo kunigaikščio Bogdano Oginskio dvaro orkestro muzikantas (grojo klarnetu, vargonais ir fisharmonija). R. Chomskis pasirinko technikos mokslus – 1941 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, o 1948 m. – Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto – 1951 m. pervadintą į Kauno politechnikos institutą  Elektrotechnikos fakultetą.

Dar studijų metu jis dirbo laborantu Bendrosios elektrotechnikos katedroje, o baigęs mokslus, tapo šios katedros asistentu. 1954 m. R. Chomskis apsigynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją „Dielektrinių nuostolių kampo tyrimai fazei jautriu elektroniniu srovės rodikliu“. Jo moksliniam darbui vadovavo prof. Kazimieras Baršauskas.

1957–1958 m. jis tapo Lietuvos mokslų akademijos Energetikos ir elektrotechnikos instituto direktoriaus pavaduotoju, o 1950–1960 m. – Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo instituto direktoriumi. Jis taip pat dėstė ir KPI Bendrosios elektrotechnikos katedroje.

1960 m. R. Chomskis tapo KPI Automatikos ir skaičiavimo įtaisų katedros vedėju. 1961 m. prie šios katedros buvo įkurta žinybinė Elektroninės skaičiavimo technikos laboratorija, kuriai jis vadovavo iki 1975 m. 1966 m. KPI įkūrė  Skaičiavimo technikos katedrą, kuriai pirmuosius 3 metus vadovavo R. Chomskis.

1962 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas, o 1965 m. – nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. R. Chomskis 1966 m. buvo apdovanotas liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro, o 1971 m. – aukso medaliais.

23 metus, nuo 1961 m. iki išėjimo į pensiją 1984 m., R. Chomskis buvo KPI mokslo reikalų prorektorius. Taip pat jis dėstė studentams, ruošė mokslininkus – skaičiavimo technikos specialistus, globojo KPI studentų mokslinę draugiją. Net 29 jo mokiniai tapo mokslų kandidatais, 7 – habilituotais daktarais. R. Chomskis buvo vienas iš skaičiavimo technikos iniciatorių Lietuvoje, kuris dalyvavo kuriant skaičiavimo mašinas.

Chomskis buvo puikus pedagogas ir vadovas. Buvę studentai ir kolegos prisimena jo plačią šypseną ir geranoriškumą. Išėjęs į pensiją, jis atskleidė dar vieną savo talentą – pradėjo tapyti akvarele įžymių žmonių portretus.

Buvęs prorektorius aktyviai dalyvavo Žemaičių draugijos veikloje, atkuriant Rietavo kultūros fondą, padovanojo nemažai eksponatų Lauryno Ivinskio vidurinei mokyklai, o Rietavui – savo darbų kolekciją. Ji dabar saugoma Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje. R. Chomskis mirė 1991 m. liepos 11 d. Jurbarke. Palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku