Tai, ko iš vadovėlių neišmoksi: KTU diegia inovatyvaus mokymo(si) metodus

Svarbiausios | 2018-05-23

Keičiantis kartoms, keičiasi ir patys studentai bei jų poreikiai. Pažangiausi pasaulio universitetai nuolat tobulina savo studijų programas siekdami, kad studentai geriau įsisavintų teorines žinias ir jas dažniau taikytų praktikoje. Ieškoma būdų skatinti studentų kūrybiškumą sprendžiant netipines bei kompleksines problemas tam, kad šie būtų pasiruošę karjeros iššūkiams.

Norint sėkmingai kopti į karjeros Olimpą reikia turėti įvairių įgūdžių, nebijoti išeiti iš savo komforto zonos. Šiais laikais savo srities profesionalai turi turėti komunikacijos, problemų sprendimo, komandinio darbo, projektų valdymo ir įvairių kitų įgūdžių.

Kauno technologijos universitete (KTU) nuo 2015 metų veikiantis dėstytojų akademinių kompetencijų centras bendradarbiauja su universitete esančių studijų programų vadovais ir dėstytojais diegiant šiuolaikiškus studijų metodus. Jau nuo šių metų rugsėjo mėnesio universitetas studentus pasitiks atnaujintomis studijų programomis, kuriose bus taikomi nauji mokymo metodai. Jų pagrindu, skirtingų programų studentai mokysis inovatyviais būdais spręsti atitinkamos srities problemas.

„Pokyčiai tapo nuolatine šiuolaikinės visuomenės būsena. Dirbdami su studentais dėstytojai taip pat yra nuolatiniame pokytyje“, – pasakoja KTU Dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ vadovė Asta Daunorienė. Pasak jos, pasirinkti metodai pritaikyti atitinkamai programai, nes kiekviena iš jų yra unikali savo turiniu, žiniomis bei idėjomis.

Spręs realias problemas

Viena tokių – Statybos valdymo magistrantūros programa, kurioje nuo rugsėjo mėnesio bus taikomas problemomis grįsto mokymo metodas. „Studentams pristatomos realios problemos ir projektai. Semestro metu dirbdami grupėse jie pasiūlo šių problemų sprendimo būdus. Tai reikalauja nemažai savarankiško darbo, studentai dirba konsultuojant dėstytojams ir socialiniams partneriams – realaus projekto užsakovams iš verslo įmonių ir organizacijų. Mokymosi rezultatus vertina ne tik dėstytojai, studentai taip pat vertina savo paties ir kolegų pažangą“, – teigia programos vadovė Rasa Apanavičienė.

Pasak jos, šis metodas pasirinktas reaguojant į rinkos pokyčius. „Gebėjimas efektyviai spręsti kompleksines problemas yra vienas iš dažniausiai šiuolaikiniam specialistui keliamų reikalavimų. Statybos sektorius pastaraisiais metais labai sparčiai žengia skaitmenizavimosi keliu, keliami vis aukštesni reikalavimai specialistams, projektai darosi vis sudėtingesni“, – pastebi programos vadovė. Tai skatina būsimų statybos vadovų  kūrybiškumą sprendžiant netipines problemas, kai informacija yra neaiški ar nepilna, kai kuriant inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką reikia atrasti naujus ir/ar pritaikyti originalius statybos technologijų ir valdymo sprendimo būdus.

Paskaitos vyks netradicinėse erdvėse

Kitoje KTU magistrantūros programoje – Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija – bus taikomas dizainu grįsto mąstymo metodas, kuris vis labiau populiarėja technologiniuose moksluose, kai mokomasi modeliuoti ir kurti produktų ar paslaugų prototipus. „Tiek Technikos kalbos vertimo bakalauro, tiek Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programoje KTU šį metodą pritaikėme, nes jis skatina studentus naujoviškai pažvelgti į vertimo procesą“, – teigia programos vadovė Jurgita Mikelionienė.

Pasak jos, studijų metu praktiniai užsiėmimai vyks ne tradicinėje auditorijoje ir net ne modernioje kompiuterių klasėje, o spalvingoje, neįprastais minkštasuoliais, šešiakampiais staliukais apstatytoje aplinkoje ar net gatvėje, kur studentams tenka pasitikrinti savo versto teksto kokybę žaibiško interviu su atsitiktiniais praeiviais metu.

Sieks didesnio studentų įsitraukimo

KTU Finansų magistrantūros programa – taip pat ne išimtis. Šioje studijų programoje studentams bus taikomas atvejo analizės metodas. Atvejo analizės nagrinėja aktualias verslo finansinių sprendimų situacijas, su kuriomis susiduria finansų analitikai, finansų vadovai, investicijų analitikai ir kurios reikalauja konkrečių situacijos sprendimų, grįstų aktualios ekonominės aplinkos vertinimu, teorinėmis žiniomis ir jų pritaikymu konkrečios problemos sprendimui. „Programos turinys yra sudarytas pagal tarptautinio finansų analitiko sertifikato CFA turinį. Tad studijų procese yra svarbu ne tik perteikti informaciją ir žinias, bet įtraukti studentus analizuojant konkrečius atvejus iš finansų valdymo praktikos“, – pasakoja prie metodo pritaikymo šiai studijų programai prisidėjusi prof. dr. Gerda Žigienė.

Nuo rugsėjo mėnesio visi KTU studentai taip pat galės išbandyti Informatikos magistrantūros studijų programoje – Virtualaus mokymo metodą, Maisto mokslo ir saugos magistrantūros programoje, Robotikos bakalauro studjių programose – problemomis grįsto mokymo metodą. Mechanikos inžinerijos magistrantūros programoje bus taikomas dizainu grįsto mąstymo metodas, o Didžiųjų verslo duomenų analitikos magistrantūros studijų programoje bus akcentuojamas komandinis tarpdisciplininis darbas.

Mokosi iš geriausių

Svarbiausia tai, kad šie mokymosi metodai padės studentams geriau panaudoti studijų metu įgytas teorines žinias, spręsti nestandartines situacijas kūrybiškai ir unikaliai. KTU Dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ vadovė pasakoja, kad šiuos inovatyvius mokymo metodus jau ne vienerius metus taiko geriausi pasaulyje universitetai. Pavyzdžiui, Suomijos Aalto universitete studentai gali įgyvendinti projektus, kurie paremti dizainu grindžiamo mąstymo metodu, o projekto idėjos inicijuojamos verslo partnerių. Tokiu būdu studentai, bendradarbiaudami su verslu, kompleksinio proceso vedini, turi galimybę komandose siekti rezultato ir įgyvendinti realius projektus.

„Turime patirties bendradarbiaudami su Ivey Business School (JAV). Šioje verslo mokykoje studijos paremtos atvejo analizės metodu. Nors pats atvejo metodas nėra naujas, tačiau jo taikymas ypatingas tuo, kad dirbama su naujausiais atvejais, kurie dažniausiai parenkami pagal tas šalis, iš kurių studijuoti yra atvykę studentai. Taip skatinamas ir lokalus, ir globalus įvairių šalių pavyzdžių pažinimas ir gilesnis supratimas“, – pasakoja A. Daunorienė.

Pasak jos, bendradarbiaujant ir mokantis iš geriausių pavyzdžių KTU studijų programose ir toliau diegiama didaktikos bazė. „Siekiame, kad visi studijų programų vadovai ir dėstytojai išmanytų šiuolaikinės didaktikos principus ir juos taikytų visose bakalauro ir magistrantūros studijų programose“.