Virtuali paroda prof. Kazimiero Baršausko jubiliejui

Svarbiausios | 2024-05-13

2024 m. gegužės 13 d. Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. – Kauno technologijos universitetas) rektoriui prof. Kazimierui Baršauskui būtų sukakę 120 metų. Prof. K. Baršauskas (1904–1964) buvo fizikos mokslų daktaras, Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros vedėjas, Technologijos, vėliau – Elektrotechnikos fakulteto dekanas, Kauno politechnikos instituto rektorius.

Jo vadovaujamas Kauno politechnikos institutas tapo viena reikšmingiausių aukštųjų mokyklų SSRS okupuotose Baltijos šalyse, per 13 jo vadovavimo metų parengęs beveik 7 tūkstančius inžinierių, užmezgęs glaudžius ryšius su gamyba, įsteigęs KPI skyrius didžiausiuose Lietuvos miestuose.

Prof. K. Baršauskas siekė, kad Lietuvoje kuo daugiau būtų išsilavinusių žmonių ir neprivažiuotų rusakalbių specialistų. Kurdamas vakarinį ir neakivaizdinį skyrius ir ribodamas studentų iš kitų SSRS respublikų priėmimą, prof. K. Baršauskas stengėsi stabdyti Lietuvos rusifikaciją. Tokia jo veikla neliko nepastebėta – 1957 m. prof. K. Baršauskas gavo griežtą įspėjimą iš SSRS Aukštojo mokslo ministerijos dėl studentų iš kitų Sovietų Sąjungos respublikų nepriėmimo į KPI. Vis dėlto, tai nesustabdė prof. K. Baršausko, kuris tęsė savo misiją iki gyvenimo pabaigos.

Minint prof. K. Baršausko 110-ąsias metines KTU, profesoriaus sesuo Viktorija Karčiauskienė pasakojo, kad jai paklausus, kodėl brolis tiek daug dirba – organizuoja KPI skyrius kituose miestuose, K. Baršauskas atsakė: „Kad mokslas priartėtų prie žmonių. Kai bus daugiau išsilavinusių žmonių, Lietuva nenutautės“.

Prof. K. Baršauskas buvo ne tik puikus organizatorius ir gabus mokslininkas, bet drąsus ir humaniškas vadovas, subrendęs Nepriklausomoje Lietuvoje ir sovietinėje sistemoje išsaugojęs patriotizmą, tautiškumą, pagarbą ir atjautą žmonėms. Jis stengdavosi padėti žmonėms, kurie buvo pakliuvę į sovietų valdžios nemalonę – tremtiniams ir politiniams kaliniams, jų vaikams.

KPI dirbo sovietų lageriuose kalėję asmenys, mokėsi jų vaikai. Už pagalbą sovietų valdžios persekiojamiems žmonėms profesorius buvo skundžiamas KGB.

Prof. K. Baršauskas mirė staiga 1964 m. gegužės 24 d., vos sulaukęs 60 metų. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Mylimą profesorių ir rektorių į amžinojo poilsio vietą palydėjo dešimtys tūkstančių žmonių. Buvo kalbama, kad prof. K. Baršausko laidotuvės žmonių skaičiumi prilygo Atlantą perskridusių ir didvyriškai žuvusių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno laidotuvėms.

Jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią parodą „Kad mokslas priartėtų prie žmonių.. prof. Kazimierui Baršauskui – 120“.

Parodoje panaudotos fotografijos ir dokumentai iš KTU muziejaus, KTU archyvo, KTU fotoarchyvo ir prof. K. Baršausko šeimos archyvo. Parodą rengė KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.

Parodą galima pažiūrėti čia:

KTU muziejaus informacija