Adolfas Laimutis Telksnys

Adolfas Laimutis Telksnys (Lietuvos Respublika) – akademikas, interneto plėtros Lietuvoje pradininkas, Atpažinimo procesų skyriaus ir UNESCO katedros „Informatika humanitarams“ vadovas Matematikos ir informatikos institute.

Profesorius sukūrė originalią teoriją ir konstruktyvius metodus atsitiktinių procesų atpažinimui ir jų savybių staigių arba lėtų pasikeitimų aptikimui, garantuojant klaidų mažiausią vidutinę riziką.

A. L. Telksnys parengė automatinio valdymo sistemų dinaminio tikslumo statistinės analizės metodą, pagrįstą stochastinių funkcijų kanoniniu išdėstymu, sukonstravo šiam metodui įgyvendinti specializuotą skaičiavimo mašiną. Kartu su kitais tyrinėjo ir sukonstravo skaičiavimo mašinas atsitiktinių signalų analizei ir rašto ženklų atpažinimui.

Jo mokslinių tyrimų rezultatai naudojami atmosferoje ir hidrosferoje judantiems kūnams aptikti ir atpažinti, kalbos signalų savybių analizei, techninėje diagnostikoje, smegenų elektrinio aktyvumo kitimo analizavimui, širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būsenos vertinimui.

J. A. Telksnys apdovanotas Prietaisų pramonės mokslinės techninės draugijos premijomis už sukurtus skaičiavimo technikos prietaisus moksliniams tyrimams automatizuoti, Lietuvos Valstybinėmis premijomis už rašto ženklų atpažinimo automatą bei nestacionarių atsitiktinių procesų atpažinimo teorijos ir metodų sukūrimą, Pasaulinės parodos EXPO 2000 medaliu už kompiuterinį multimedijos kompaktinį diską „Lietuvių tarmės“.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • KTU studentams ir doktorantams skaitė Procesų analizės ir atpažinimo bei Atsitiktinių procesų atpažinimo paskaitų kursus;
  • vadovavo bakalaurantų ir magistrantų darbams, buvo habilitacinių ir doktorantūros komitetų narys, KTU senato narys;
  • dalyvavo informatikos specialybės Valstybinių komisijų darbe KTU.
Adolfas Laimutis Telksnys