Aleksandras Dambrauskas-Jakštas

Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (Lietuvos Respublika) – profesorius, kunigas, teologas, filosofas, matematikas, literatūros kritikas, poetas, Lietuvos atgimimo idėjų puoselėtojas ir katalikiškos spaudos leidybos organizatorius.

1906 m. A. Dambrauskas-Jakštas įsitraukė į visuomeninę veiklą ir knygų leidybą, bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose, juos redagavo. Kartu su kitais bendraminčiais Kaune įkūrė Šv. Kazimiero draugiją, buvo šios draugijos valdybos pirmininkas (1906-1938 m.). Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius 1914 m. jam suteikė prelato titulą.

A. Dambrauskas-Jakštas propagavo esperanto kalbą, vadovavo 1918 m. įsteigtai Esperantininkų sąjungai, redagavo esperanto kalba leidžiamą laikraštį „Litova stelo“.

1926 m. buvo išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininku (iki 1938 m.), 1933 m. paskelbtas pirmuoju LKMA akademiku. Jam vadovaujant buvo pradėtas rengti žymių žmonių enciklopedinis žodynas.

A. Dambrauskas-Jakštas XX a. pradžioje buvo aktyvus matematikos populiarintojas, išleidęs lietuviškai keliolika matematikos tyrinėjimo darbų. Pirmasis jo darbas iš trigonometrijos buvo išleistas 1906 m. esperanto kalba Berlyne ir 1908 m. belgų matematiko E. Lefevro išverstas į prancūzų kalbą. Visa tai jis apibendrino 1922 m. lietuvių kalba išleistoje ir Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetui dedikuotoje knygelėje „Naujos trigonometriškos sistemos. Bandymas filosofiškai nušviesti trigonometrijos pagrindus“.

A. Dambrauskui-Jakštui garbės daktaro vardas suteiktas Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto siūlymu.

Aleksandras Dambrauskas-Jakštas