Alfonsas Jurskis

Alfonsas Jurskis (Lietuvos Respublika) – inžinierius radiotechnikas, docentas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Docentas 1921-1923 m. dėstė elementariosios radiotechnikos pagrindus elektrotechnikos bataliono karininkams, o 1923-1924 m. gilino žinias Paryžiaus aukštojoje elektrotechnikos mokykloje, kur jo moksliniam darbui vadovavo žymi fizikė, Nobelio premijos laureatė, profesorė Marija Sklodovska-Kiuri.

Grįžęs į Lietuvą, A. Jurskis 1926-1930 m. buvo Kauno Radijo stoties viršininkas, o 1926-1944 m. Universitete dėstė radijo techniką, radijo akustiką, elektromagnetinį spinduliavimą. 1940-1944 m. A. Jurskis ėjo tuometinio Technologijos fakulteto prodekano ir Radijo katedros vedėjo pareigas.

Docentas yra vadovėlių „Radiotelegrafija“ (1927), „Radiotelefonijos pagrindai“ (1929), „Radiotechnika“ bei 33 mokslinių ir daugelio publicistinių straipsnių autorius.

1944 m. kartu su šeima pasitraukęs į Vakarus, A. Jurskis išliko didis Lietuvos patriotas.

A. Jurskio dukra Snieguolė Jurskytė-Akstinienė bei sūnūs Liutaveras ir Juozas Saulius Jurskiai 1994 m. įsteigė stipendiją, pažymėdami tėvo 100-ąsias gimimo metines, ir pagerbdami jo atminimą.

Šia stipendija siekiama paremti KTU Elektros ir elektronikos fakulteto studentą, kilusį iš Lietuvos provincijos.

Apie stipendiją

Sutartis dėl stipendijos atnaujinta 2014 m. gegužės mėnesį.

Konkursas skelbiamas pavasario semestrą.

Stipendijos dydis – 290 Eur.

Kriterijai stipendijai gauti:

  • Elektros ir elektronikos fakulteto pirmos pakopos trečio-ketvirto kurso studentui(-ei);
  • egzaminų sesijos rezultatai ne žemesni nei 9 balai;
  • kilęs(-usi) iš provincijos, ne didesnio, kaip rajono centro miestelio;
  • neturintis(-is) akademinių nuobaudų;
  • turintis(-i) specialybinio pagrindo praktinio darbo įgūdžių.
Alfonsas Jurskis