Algirdas Matukonis

Algirdas Matukonis (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius technologas, tekstilininkas.

1951-2001 m. dirbo Kauno technologijos universiteto (buvusio KPI) dėstytoju, 1962-1989 m. ėjo Lengvosios pramonės fakulteto Tekstilės technologijos katedros vedėjo pareigas, buvo Tradicijų ir švenčių komisijos pirmininkas, 1992-2001 m. – Senato narys, nuo 2001 m. – profesorius emeritas.

A. Matukonis daug prisidėjo prie technikos mokslo plėtotės ir tekstilės pramonės raidos Lietuvoje, yra 11 išradimų autorius, iš jų 9 sukurti su kitais išradėjais.

Jo mokslinių tyrimų kryptys: naujos rūšies dirbtinių ir sintetinių siūlų, taip pat jų gaminių mechaninės ir technologinės savybės, heterogeninių tekstilės medžiagų sandara ir savybės didelių deformacijų sąlygomis, lininių siūlų ir audinių savybės, jų asortimento plėtotė ir tobulinimas.

Profesorius paskelbė daugiau kaip 350 publikacijų Lietuvos ir užsienio leidiniuose – daugiausia mokslinių tyrimų tekstilės technologijos ir medžiagotyros klausimais, taip pat Lietuvos aukštojo mokslo istorijos bei tekstilės pramonės raidos tematika.

A. Matukonis bendradarbiavo rengdamas straipsnius tekstilės tematika trims daugiatomėms Lietuviškoms enciklopedijoms, buvo jų mokslinis konsultantas ir recenzentas.

Garbės profesoriaus vardas suteiktas už tekstilės mokslo puoselėjimą ir indėlį į tekstilės pramonės raidą Lietuvoje.