Algirdas Mykolas Brazauskas

Algirdas Mykolas Brazauskas (Lietuvos Respublika) – LR Prezidentas (1993-1998 m.), politikas, Ministras Pirmininkas (2001-2006 m.), mokslų daktaras, Universiteto absolventas.

Racionalios A. M. Brazausko ekonominės idėjos ir tiesioginis dalyvavimas jas realizuojant praktikoje, įvairiais laikotarpiais labai stipriai veikė visos Lietuvos ekonominę raidą.

A. M. Brazauskas yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi (1998 m.), Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine (2003 m.), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.).

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • A. M. Brazauskas sovietinės okupacijos metais įvairiais būdais talkino Studentų miestelyje statant Lengvosios pramonės fakulteto, Skaičiavimo centro, Mechaninių dirbtuvių ir kitus pastatus;
  • 1987-1988 m. dėjo pastangas, kad Kaune būtų atgaivintos dieninės pagrindinės statybos krypties specialybės (pramoninės ir civilinės statybos) studijos. Jo paramos dėka, Kaune buvo atkurtos ir architektūros studijos;
  • A. M. Brazauskas buvo nuolatinis KTU su kitais partneriais rengiamų konferencijų „Mokslas ir pramonė“ dalyvis, konferencijos garbės pirmininkas, ne kartą skaitęs pranešimus.