Aloyzas Sakalas

Aloyzas Sakalas (Lietuvos Respublika) – profesorius, Universiteto absolventas, nusipelnęs mokslininkas, fizikas ir žymus politikos veikėjas.

A. Sakalas yra 16 išradimų ir daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių autorius, už mokslinę veiklą apdovanotas valstybinėmis premijomis.

Profesorius buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, Europos Parlamento narys (2004-2009 m.), už politinę veiklą apdovanotas Nepriklausomybės medaliu ir Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Garbės mecenato vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • profesorius 2009-2012 m. rudens ir pavasario semestruose iš savo asmeninių lėšų skyrė stipendijas gerų akademinių rezultatų pasiekusiems, visuomeninėje veikloje aktyviems KTU studentams iš nepasiturinčių šeimų.
Aloyzas Sakalas