Arminas Ragauskas

Arminas Ragauskas (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas mokslų daktaras, inžinierius, KTU Senato (1989–2011 m.) ir Tarybos narys, Sveikatos telematikos mokslo instituto vadovas.

Pagrindinės mokslininko, pelniusio ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinį pripažinimą, išradimų mokslinio darbo kryptys:

  • Žmogaus smegenų neinvazinės diagnostikos ir stebėsenos sistemos;
  • Smegenų funkcijų pažeidimų atviros širdies chirurginių operacijų metu prevencijos sistemos;
  • Smegenų funkcijų pažeidimų prevencijos sistemos ginekologinėje chirurgijoje;
  • Antrinių smegenų pažeidimų prognozės sistemos;
  • Neinvazinės sistemos glaukomos diagnostikai;
  • Klinikinės sistemos žemo kraujospūdžio atvejų prognozei;
  • Inovaciniai metodai industriniuose skysčių srautų matavimuose.

Profesorius yra daugiau kaip 130 mokslinių straipsnių, 29 patentų užsienyje autorius ir bendraautorius, 3 vadovėlių ir 1 mokomosios knygos autorius.

Vadovavo baigiamiesiems (bakalauro ir magistro) darbams, gamybinėms praktikoms, studentų moksliniams tiriamiesiems darbams, buvo 12 doktorantų mokslinis vadovas (1997-2017 m.), nuo 2015 m. vadovauja 4 doktorantams.

Stažavosi daugelyje užsienio universitetų. Inicijavo ir vykdė svarbius tarptautinius projektus. Daug kartų atstovavo universitetą ir Lietuvą tarptautiniuose renginiuose.

Parengė ir skaitė tokius studijų modulius kaip Inovatika ir inovacinės technologijos, Technologijų antreprenerystė, Inovacijų vadyba, Inovatika ir globali žinių ekonomika.

Kartu su komanda sukūrė technologijas ir įrangą, kurią savo tyrimams panaudojo Lietuvos universitetų gydytojai.

Ilgiau nei 20 metų truko karšto ir šalto vandens skaitiklių, profesoriaus kartu su bendraautoriais sukurtų ir patentuotų, serijinė gamyba Kaune įsikūrusioje AB “Axis Industries”.

Profesorius yra vienas iš įmonių UAB „Vittamed“ (Kaunas, Lietuva) ir „Vittamed Corporation“ (Bostonas, JAV) įkūrėjų. Abi įmonės buvo įkurtos neinvazinių medicinių technologijų vystymui ir komercializavimui, remiantis A. Ragausko ir jo komandos narių turimais JAV, ES ir Japonijos patentais. Šiuo metu įmonė siekia gauti JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) leidimą parduoti savo patentuotus medicininius prietaisus JAV rinkoje.

Mokslininkas yra tarptautinės mokslinių tyrimų grupės „Brain + Information Technologies“ (BrainIT) iniciatyvos komiteto narys; inicijavo daugybę tarptautinių projektų ir klinikinių tyrimų, susijusių su naujomis smegenų stebėjimo technologijomis, finansuotų JAV gynybos departamento, JAV armijos, NASA, ES struktūrinių fondų, Europos Komisijos ir kt.

Profesorius paskelbtas Geriausiu Lietuvos išradėju (1981 m. ir 1983 m.), nominuotas geriausio Europos išradėjo prizui gauti (2016 m.).

2016-2017 m. profesoriaus su bendraautoriais publikuotas straipsnis JAV neurologinių chirurgų kongreso (CNS) oficialiame žurnale Neurosurgery ir CNS pripažintas geriausiu moksliniu straipsniu intensyvios terapijos tematikoje.

Profesoriaus emerito vardas suteiktas už ilgametę produktyvią mokslinę, inovacinę bei studijų veiklą, nuopelnus visuomenei ir Universitetui.

Arminas Ragauskas