Arvydas Paukštys

Tarybos pirmininkas, UAB „TELTONIKA IoT GROUP“ vadovas