Bronislovas Lubys

Bronislavas Lubys (Lietuvos Respublika) – mokslų daktaras, verslininkas, LR Ministras Pirmininkas (1992-1995 m.), LR Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas (1993-2011 m.), buvęs koncerno „Achemos grupė“ vadovas, Universiteto absolventas.

B. Lubys 1983-1991 m. buvo Kauno technologijos universiteto (buvusio KPI) Cheminės technologijos fakulteto Fizikinės chemijos katedros dėstytojas, nuo 1989 m. – docentas, dėstęs cheminės technologijos kursą. Jau atkūrus nepriklausomybę, buvo KTU senato narys.

B. Lubys buvo vienas aktyviausių Lietuvos pramonės kūrėjų ir puoselėtojų. Jis aktyviai dalyvavo Lietuvoje steigiant stambiąją cheminių trąšų gamybos pramonę, kuravo specialistų šiai pramonės šakai ruošimą, profesinį tobulinimą.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • už indėlį įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, šalies savarankiškumo ir ekonominės galios stiprinimą, nuolatinę paramą Universitetui;
  • 1995 m. „Achemos“ vadovybė buvo pradėjusi galvoti apie mokslo centro steigimą. Toks mokymo centras, populiarinantis cheminės inžinerijos specialybę tarp moksleivių, buvo įsteigtas KTU;
  • B. Lubio vadovaujama „Achemos grupė“ pirmajai Lietuvoje cheminės inžinerijos laboratorijai steigti 2002 m. Universitetui skyrė 0,5 mln. litų (apie 145 tūkst. eurų);
  • verslininko vadovaujamas koncernas prisidėjo, gerinant Universiteto mokslinę tyrimų bazę, sudarant sąlygas studentų praktikai koncerno įmonėse, kartu sprendžiant įvairias technologines problemas, rengiant projektus ES fondams. „Achemos grupė“ per trejus metus į Cheminės technologijos fakulteto (CTF) laboratorinę įrangą buvo investavusi apie 750 tūkst. litų (apie 217 tūkst. eurų);
  • KTU buvo pirmoji aukštoji šalies mokykla 2001 m. pasirašyta sutartimi įtvirtinusi glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos pramonininkų konfederacija, vadovaujama B. Lubio. Nuo tų metų Universitete nuolat vyksta bendri Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo ir KTU senato ir rektorato posėdžiai, kur svarstomi aktualūs mokslo ir pramonės bendradarbiavimo klausimai;
  • B. Lubio iniciatyva, 2004 m. koncernas „Achemos grupė“ geriausiems CTF studentams pradėjo skirti metines stipendijas. Bendra jų suma per metus siekė beveik 20 tūkst. litų (apie 5800 eurų);
  • verslininkas buvo nuolatinis KTU su kitais partneriais rengiamų konferencijų „Mokslas ir pramonė“ dalyvis, čia skaitęs pranešimus, dalyvaudavęs kituose svarbiuose Universiteto renginiuose.