Cornelius Herstatt

Prof. dr. C. Herstatt – Hamburgo technologijos universiteto profesorius, taip pat vizituojantis profesorius MIT Sloan school of management, Santa Clara (JAV), Japonijos, Australijos, Indijos, Afrikos universitetuose. 1998 m. jis Hamburgo technologijos universitete įkūrė ir iki šiol vadovauja Technologijų ir inovacijų valdymo institutui. Šio instituto veikla globali ir reikšminga pasaulinei mokslo bei inovacijų raidai, ypač žiedinės ekonomikos, pramonės, darniųjų inovacijų srityse. Profesorius taip pat yra Frugaliųjų inovacijų tyrimų instituto steigėjas bei Europos technologijų ir inovacijų vadybos instituto steigiantysis partneris. Šių institutų veiklos itin svarbios KTU vystant inovacijos ir startuolių ekosistemą.

C. Herstatt mokslinė veikla apima daugelio šalių, visų pirma Vokietijos, JAV, taip pat Japonijos, Indonezijos, Indijos, Pietų Afrikos inovacijų raidos ir industrinių inovacijų tyrimus bei taikomąją plėtrą.

Tarptautinių ryšių plėtra visada buvo viena pagrindinių strateginių KTU krypčių, prie kurios vystymo reikšmingai prisidėjo ir prof. dr. C. Herstatt.

Nuo 2012 m. profesorius itin aktyviai prisideda prie KTU inovacijų srities mokslininkų rengimo, vesdamas seminarus, vadovaudamas mokslininkų stažuotėms Hamburgo technologijos universitete, rengdamas bendras mokslo publikacijas su KTU tyrėjais.

Prof. dr. C. Herstatt kasmet neatlygintinai skaito paskaitas KTU Inovacijų ir antreprenerystės bei Tarptautinio verslo II pakopos studijų programų studentams, veda seminarus doktorantams, konsultuoja inovacijų tyrimų metodologijos klausimais.

2016 m. profesorius žymiai prisidėjo, kad KTU taptų vienu iš 13 Europos inovatyvių universitetų vienijančio konsorciumo (ECIU) narių.

Nuo 2018 m. C. Herstatt iniciatyva KTU kartu su 6 šalių aukštosiomis mokyklomis pradėjo vykdyti jungtinę antrosios pakopos studijų programą Global technology and innovation management & entrepreneurship (GTIME).

Prof. C. Herstatt yra KTU doktorantės J. Čeičytės, rengiančios disertaciją tema „Atsakingosios inovacijos: inovacijų tinkle vaidmuo“ mokslinis konsultantas. Jis taip pat yra dr. V. Dlugoborskytės disertacijos „The influence of team diversity and Openness on innovation team outcomes“ gynimo tarybos narys.

Profesoriaus kvietimu dr. V. Dlugoborskytė nuo 2019 m. sausio mėnesio yra mokslo darbuotoja Hamburgo universiteto Technologijų ir inovacijų valdymo institute, C. Herstatt vadovauja jos habilitacijos procesui Vokietijoje. Šią iniciatyvą planuojama vystyti ir ateityje.

Garbės daktaro vardas suteiktas už tęstinę partnerystę, vykdant mokslinius tyrimus ir ugdant jaunuosius mokslininkus technologijų ir inovacijų vadybos srityje.